Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2005

Vydáno: 2. 3. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

 hospodářské záležitosti

Celní kvóty, dodatečná cla, odvody

Nařízení 171/2005/ES, kterým se mění nařízení 2193/2003/ES o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických a pozastavuje jeho použitelnost.

OJ L 28, 01.02.2005, s. 31

Nařízení 206/2005/ES o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely.

OJ L 33, 05.02.2005, s.8

Nařízení 218/2005/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005.

OJ L 39, 11.02.2005, s.5

Nařízení 220/2005/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005.

OJ L 39, 11.02.2005, s.11

Nařízení 341/2005/ES, kterým se mění nařízení 1432/94/ES a nařízení 1458/2003/ES, co se týče maximálního množství, na které se musí vztahovat žádosti na dovozní licence na vepřové maso.

OJ L 53, 26.02.2005, s.28

 

Podpory, prémie

Nařízení 170/2005/ES, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování.

OJ L 28, 01.02.2005, s. 29

Nařízení 180/2005/ES, kterým se mění nařízení 1535/2003/ES, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2201/96/ES, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny.

OJ L 30, 03.02.2005, s. 7

Nařízení 181/2005/ES, kterým se mění nařízení 2191/81/EHS o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi.

OJ L 30, 03.02.2005, s. 8

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

ÚŘEDNÍ KONTROLA

Rozhodnutí [2005/102/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/881/ES] a [2002/459/ES], pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly.

OJ 33, L 05.02.2005, s. 30

 

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/85/ES], kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu.

OJ L 30, 03.02.2005, s. 12

Rozhodnutí [2005/86/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/71/ES], pokud jde o období platnosti.

OJ L 30, 03.02.2005, s. 19

Rozhodnutí [2005/93/ES] o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství.

OJ L 31, 04.02.2005, s. 64

Nařízení 183/2005/ES kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. 

OJ L 35, 08.02.2005, s. 1

Nařízení 214/2005/ES, kterým se mění příloha III nařízení 999/2001/ES, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u koz.

OJ L 37, 10.02.2005, s. 9

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 255/2005/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

OJ L 45, 16.02.2005, s. 3

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Nařízení 208/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky.

OJ L 34, 08.02.2005, s. 3

Směrnice 2005/10/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách.

OJ L 34, 08.02.2005, s. 15

Doporučení [2005/108/ES] o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách.

OJ L 34, 08.02.2005, s. 43

 

OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 205/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

OJ L 33, 05.02.2005, s. 6

 

Komoditní předpisy

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Nařízení 240/2005/ES, kterým se zrušuje nařízení 2294/2000/ES a 1369/2002/ES v odvětví mléka a mléčných výrobků.

OJ L 42, 12.02.2005, s.10

Nařízení 281/2005/ES, kterým se mění nařízení 2921/90/EHS o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka.

OJ L 48, 19.02.2005, s. 5

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 2. do 28. 2. 2005