Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2004

Vydáno: 4. 9. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE
Nařízení 1431/2004/ES o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
OJ L 264, 11.08.2004, s.3
Nařízení 1498/2004/ES, kterým se mění nařízení 633/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
OJ L 275, 25.08.2004, s.8
Nařízení 1503/2004/ES, kterým se upravuje nařízení, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením 2535/2001/ES
OJ L 275, 25.08.2004, s.14
Rozhodnutí [2004/619/ES], kterým se mění dovozní režim Společenství pro rýži.
OJ L 279, 28.08.2004, s.29

CELNÍ KVÓTY
Nařízení 1409/2004/ES, kterým se mění nařízení 1159/2003/ES o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení 1464/95/ES a 779/96/ES
OJ L 256, 03.08.2004, s.11

CENY, DODATEČNÁ CLA, ODVODY
Nařízení 1414/2004/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 257, 04.09.2004, s.4
Nařízení 1466/2004/ES, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením 1210/2004/ES, pro hospodářský rok 2004/05
OJ L 270, 18.08.2004, s. 14
Nařízení 1462/2004/ES, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2004/05
OJ L 270. 18.08.2004, s. 4

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1506/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 276, 26.08.2004, s. 3

NÁHRADY, PODPORY, PRÉMIE
Nařízení 1438/2004/ES, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek
OJ L 265, 12.08.2004, s. 5
Nařízení 1454/2004/ES o změně nařízení 2090/2002/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 386/90/EHS, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
OJ L 269, 17.08.2004, s.9

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1407/2004/ES o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb za plochu použitelný pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko
OJ L 256, 03.08.2004, s. 6
Rozhodnutí [593/2004/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/819/ES ES] o víceletém programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005)
OJ L 268, 16.07.2004, s.3
Rozhodnutí Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie [2004/605/ES] týkající se provádění nařízení 1049/2001/ES o přístupu veřejnosti k dokumentům
OJ L 272, 20.08.2004, s. 13

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
VÝBORY ZAMĚŘENÉ NA HARMONIZACI
Rozhodnutí [2004/613/ES] na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
OJ L 275, 25.08.2004, s.17

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení 1488/2004{ES, kterým se mění nařízení 314/2004/ES o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
OJ L 273, 21.08.2004 s.12
Nařízení 1489/2004/ES, kterým se mění nařízení 234/2004/ES o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení 1030/2003/ES
OJ L 273, 21.08.2004 s.16
Rozhodnutí [2004/620/ES] o změně příloh I a II rozhodnutí [79/542/EHS] stanovujících vzorová osvědčení pro dovoz jatečního hovězího dobytka a čerstvého hovězího, ovčího a kozlího masa.
OJ L 279, 28.08.2004, s.30
Rozhodnutí [2004/621/ES] o změně rozhodnutí [2002/994/ES] o některých ochranných opatřeních, která se týkají výrobků živočišného původu dovezených z Číny.
OJ L 279, 28.08.2004, s.44
Rozhodnutí [2004/623/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/804/ES], o dovozu živých měkkýšů určených k lidské spotřebě
OJ L 280, 31.08.2004, s.26

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení 1453/2004/ES, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech
OJ L 269, 17.08.2004, s.3
Nařízení 1463/2004/ES o povolení na dobu deseti let přídavné látky Sacox 120 microGranulate v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek
OJ L 270, 18.08.2004, s. 5
Nařízení 1464/2004/ES o povolení přídavné látky Monteban v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek, na dobu deseti let
OJ L 270, 18.08.2004, s. 8
Nařízení 1465/2004/ES, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech
OJ L 270, 18.08.2004, s. 11

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1437/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura a Aceite de Mallorca nebo Aceite mallorquín nebo Oli de Mallorca nebo Oli mallorquí)
OJ L 265, 12.08.2004, s.3
Nařízení 1483/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra nebo Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco nebo Euskal Okela, Ternera Asturiana a Carne de Cantabria)
OJ L 273, 21.08.2004, s. 3
Nařízení 1485/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Riojano)
OJ L 273, 21.08.2004, s. 7
Nařízení 1486/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)
OJ L 273, 21.08.2004, s. 9

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1481/2004/ES, kterým se mění nařízení 2092/91/EHS o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin
OJ L 272, 20.08.2004, s.11

KOMODITNÍ PŘEDPISY
DRŮBEŽ A VEJCE
Nařízení 1515/2004/ES, kterým se mění nařízení 2295/2003/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 1907/90/ES o některých obchodních normách vajec
OJ L 278, 27.08.2004, s.7

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1427/2004/ES, pozměňující nařízení 1622/2000/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a kterým se zavádí kodex pro enologické postupy a ošetření ve Společenství
OJ L 263, 10.08.2004, s.3
Nařízení 1428/2004/ES ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a pravidla Společenství pro enologické postupy a ošetření
OJ L 263, 10.08.2004, s.7
Nařízení 1429/2004/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označení, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 263, 10.08.2004, s.11
Rozhodnutí [2004/611/ES] o přehledu potenciálu produkce vína, který Česká republika předložila podle nařízení 1493/1999/ES
OJ L 274, 24.08.2004, s.20

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 8. do 31. 8. 2004