Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2006

Vydáno: 2. 11. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
 
Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2006/661/ES ohledně finančního příspěvku Společenství na rok 2006 pro nové referenční laboratoře Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv
OJ L 272, 03.10.2006, s.18
Rozhodnutí 2006/662/ES o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v členských státech
OJ L 272, 03.10.2006, s.22
Rozhodnutí 2006/668/ES o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u jatečných prasat, který má být proveden v členských státech
OJ L 275, 06.10.2006, s.62
Rozhodnutí 2006/674/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy
OJ L 276, 07.10.2006, s.80
Rozhodnutí 2006/680/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o seznam území, ze kterých je schválen dovoz některých druhů živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu v Evropském společenství
OJ L 279, 10.10.2006, s.24
Rozhodnutí 2006/685/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb
OJ L 282, 13.10.2006, s.44
Rozhodnutí 2006/687/ES o programech eradikace a sledování některých nákaz zvířat, prevence zoonóz, sledování TSE a o programech eradikace BSE a klusavky, které mohou v roce 2007 obdržet finanční příspěvek Společenství
OJ L 282, 13.10.2006, s.52
Rozhodnutí 2006/689/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku
OJ L 283, 14.10.2006, s.44
Rozhodnutí 2006/693/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro přemísťování zvířat z uzavřených pásem nebo přes tato pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 283, 14.10.2006, s.52
Rozhodnutí 2006/694/ES, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království (antibiotka v čerstvém sýru z Bowland Dairy Produts)
OJ L 283, 14.10.2006, s.59

Rozhodnutí 2006/698/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Brazílie a určené k lidské spotřebě
OJ L 287, 18.10.2006, s.34

Rozhodnutí 2006/696/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky a vejce prostá specifikovaných patogenních původců, a příslušné podmínky pro vydání veterinárního osvědčení a kterým se pozměňují rozhodnutí 93/342/EHS, 2000/585/ES a 2003/812/ES

OJ L 295, 25.10.2006, s.1
 
Opatření u potravin rostlinného původu
Směrnice 2006/85/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fenamifosu a ethefonu 
OJ L 293, 24.10.2006, s.3
Rozhodnutí 2006/730/ES o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
OJ L 299, 28.10.2006, s.23
 
Dozor nad potravinami, monitoring
Rozhodnutí 2006/677/ES o vydání pokynů, kterými se stanoví kritéria pro provádění auditů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
OJ L 278, 10.10.2006, s.15
Nařízení 1505/2006/ES, kterým se provádí nařízení 21/2004/ES, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz 
OJ L 280, 12.10.2006, s.3
 
ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA a doplňky stravy
Nařízení 1609/2006/ES, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka
OJ L 299, 28.10.2006, s.9
 
GMO a „Novel Foods“
Rozhodnutí 2006/720/ES, kterým se povoluje uvedení diacylglycerolového oleje rostlinného původu na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97
OJ L 296, 26.10.2006, s.10
Rozhodnutí 2006/721/ES, kterým se povoluje uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97
OJ L 296, 26.10.2006, s.13
Rozhodnutí 2006/722/ES, kterým se povoluje uvedení řepkového oleje s vysokým nezmýdelnitelným podílem na trh jako nové složky potraviny podle nařízení 258/97
OJ L 296, 26.10.2006, s.17
Rozhodnutí 2006/723/ES, kterým se povoluje uvedení oleje z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem na trh jako nové složky potraviny podle nařízení 258/97
OJ L 296, 26.10.2006, s.20
 
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1532/2006/ES o podmínkách pro některé dovozní kvóty na vysoce jakostní hovězí maso
OJ L 283, 14.10.2006, s.1
Nařízení 1556/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 774/94/ES, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (kodifikované znění)
OJ L 288, 19.10.2006, s.3
 

DRůBEŽÍ MASO A VEJCE

Nařízení 1582/2006/ES, kterým se mění nařízení 1907/90/EHS, pokud jde o odchylku pro mytí vajec

OJ L 294, 25.10.2006, s.1
 
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1558/2006/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 288, 19.10.2006, s.21
Nařízení 1594/2006/ES, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2007 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 296, 26.10.2006, s.8
 
OVOCE, ZELENINA, Suché plody A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1559/2006/ES o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (kodifikované znění)
OJ L 288, 19.10.2006, s.22
Nařízení 1619/2006/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 300, 31.10.2006, s.11
 
CUKR, MED, Kakao, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1542/2006/ES, kterým se mění nařízení 493/2006/ES, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
OJ L 283, 14.10.2006, s.24
Nařízení 1555/2006/ES, kterým se mění nařízení 1039/2006/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
OJ L 288, 19.10.2006, s.3
 
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1507/2006/ES, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES, 884/2001/ES a  753/2002/ES, kterými se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o pravidla pro používání kousků dubového dřeva při výrobě vín a označování a obchodní úpravu takto ošetřených vín
OJ L 280, 12.10.2006, s.9