Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU (květen-červen 2004)

Vydáno: 3. 7. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

S přistoupením k EU se změnil význam některých sekcí evropské legislativy dříve pro podnikatele v ČR nevyužitelných. Z toho důvodu představujeme ukázkově některé dříve  neuváděné předpisy související především s licencemi, kvótami, cenami a náhradami při vývozu a dovozu zboží (tzn. z a do třetích zemí). Vzhledem k tomu, že v současné době jsou již minimálně názvy předpisů uváděny ve Věstníku ES v českém jazyce, nebudeme v dalších pravidelných měsíčních informacích o nových potravinářských předpisech ES už tyto předpisy ekonomického zaměření uvádět a omezíme se na uvádění předpisů souvisejících s jakostí a nezávadností potravin – jako v době před přistoupením k EU.

K datu 30. 6. 2004 nebyly ve Věstníku ES zatím zveřejněny červnové částky L 206, 208, 215, 216, 225, 226 a 229, stejně jako květnové částky L 184, 185, 191, 193 a 195.

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PŘISTOUPENÍM NOVÝCH ZEMÍ
Nařízení 885/2004/ES, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení 2003/2003/ES, 1334/2000/ES, 2157/2001/ES, 152/2002/ES,. 1499/2002/ES, 1500/2003/ES a 1798/2003/ES, rozhodnutí 1719/1999/ES, 1720/1999/ES, 253/2000/ES, 508/2000/ES, 1031/2000/ES, 163/2001/ES, 2235/2002/ES, 291/2003/ES, 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů .
OJ L 168, 01.05.2004, s. 1
Nařízení 886/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů.
OJ L 168, 01.05.2004, s. 14
Směrnice 2004/66/ES, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES, 2003/59/ES, 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.
OJ L 168, 01.05.2004, s.35
Nařízení 1074/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely nařízení 1535/2003/ES.
OJ L 198, 05.06.2004, s.3
Nařízení 1118/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa.
OJ L 217, 17.06.2004, s. 10

INTERVENČNÍ AGENTURY
Nařízení 965/2004/ES, kterým se mění nařízení 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na další prodej na vnitřním trhu žita ze zásob německé intervenční agentury.
OJ L 179, 14.05.2004, s.3
Nařízení 1091/2004/ES, kterým se mění nařízení 549/2000/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži.
OJ L 209, 11.06.2004, s.8
Nařízení 1092/2004/ES, kterým se mění nařízení 1342/2003/ES, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení. 1291/2000/ES.
OJ L 209, 11.06.2004, s.9

CENY, DODATEČNÁ CLA
Nařízení 966/2004/ES, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 14. května 2004.
OJ L 179, 14.05.2004, s.4
Nařízení 1169/2004/ES, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 25. června 2004.
OJ 224, 25.06.2004, s. 26
Nařízení 1181/2004/ES, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 144. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2571/97/ES.
OJ 227, 26.06.2004, s. 5
Nařízení 1182/2004/ES, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 63. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2799/1999/ES.
OJ 227, 26.06.2004, s. 7

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1004/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.
OJ L 183, 20.05.2004, s.22
Nařízení 1066/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.
OJ L 196, 03.06.2004, s.3
Nařízení 1116/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.
OJ L 217, 17.06.2004, s.3

PODPORY, NÁHRADY
Nařízení 1079/2004/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka.
OJ L 203, 08.06.2004, s.13
Nařízení 1162/2004/ES, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
OJ 224, 25.06.2004, s. 9
Nařízení 1163/2004/ES , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 28. června 2004.
OJ 224, 25.06.2004, s. 12
Nařízení 1164/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 28. června 2004.
OJ 224, 25.06.2004, s. 14
Nařízení 1166/2004/ES, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
OJ 224, 25.06.2004, s. 18
Nařízení 1167/2004/ES, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
OJ 224, 25.06.2004, s. 20
Nařízení 1168/2004/ES, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
OJ 224, 25.06.2004, s. 22
Nařízení 1170/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu.
OJ 224, 25.06.2004, s. 28
Nařízení 1171/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu.
OJ 224, 25.06.2004, s. 30
Nařízení 1172/2004/ES, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením 1290/2003/ES.
OJ 224, 25.06.2004, s. 33
Nařízení 1173/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže.
OJ 224, 25.06.2004, s. 34
Nařízení 1175/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky.
OJ 224, 25.06.2004, s. 39
Nařízení 1176/2004/ES, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 581/2004/ES.
OJ 224, 25.06.2004, s. 47
Nařízení 1177/2004/ES, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 582/2004/ES.
OJ 224, 25.06.2004, s. 49
Nařízení 1180/2004/ES, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 144. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2571/97/ES.
OJ 227, 26.06.2004, s. 3
Nařízení 1183/2004/ES, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 316. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 429/90/EHS.
OJ 227, 26.06.2004, s. 8
Nařízení 1184/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa.
OJ 227, 26.06.2004, s. 9
Nařízení 1195/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku.
OJ 228, 27.06.2004, s.16

CELNÍ KVÓTY
Nařízení 1076/2004/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby.
OJ L 203, 08.06.2004, s.3
Nařízení 1077/2004/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek.
OJ L 203, 08.06.2004, s.7
Nařízení 1203/2004/ES o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005).
OJ 230, 30.06.2004, s.27
Nařízení 1206/2004/ES o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005).
OJ L 230, 30.06.2003, s. 42

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE
Nařízení 1081/2004/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1431/94/ES, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa.
OJ L 204, 09.06.2004, s.3
Nařízení 1093/2004/ES, které stanovuje odchylku od nařízení 174/1999/ES ohledně termínů platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných produktů.
OJ L 209, 11.06.2004, s.10
Nařízení 1160/2004/ES, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením 774/94/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
OJ 224, 25.06.2004, s. 5
Nařízení 1161/2004/ES, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2004.
OJ 224, 25.06.2004, s. 7
Nařízení 1197/2004/ES, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2004 na základě nařízení 593/2004/ES a 1251/96/ES.
OJ L 230, 30.06.2004, s.3
Nařízení 1198/2004/ES, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením 774/94/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty.
OJ L 230, 30.06.2004, s.5
Nařízení 1199/2004/ES, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením 2497/96/ES.
OJ L 230, 30.06.2004, s.7
Nařízení 1205/2004/ES o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve).
OJ L 230, 30.06.2003, s. 39

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/517/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/881/ES]  , kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí.
OJ L 221, 22.06.2004, s.18

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1165/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara).
OJ 224, 25.06.2004, s. 16

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí [2004/508/ES] správní Rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ze dne 4. března 2004 o aplikaci nařízení 1049/2001/ES o přístupu veřejnosti k dokumentům.
OJ L 210, 11.06.2004, s.1

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Směrnice 2004/84/ES, kterou se mění směrnice 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.
OJ L 219, 19.06.2004, s.8

Pramen: Official Journal of European Communities, od  1. 5. do 30. 6.