Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2010

Vydáno: 1. 6. 2010
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=5 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2010/296/ES o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky (oznámeno pod číslem K(2010) 3180)
OJ L 126, 22.05.2010, s.26

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/270/ES, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky (oznámeno pod číslem K(2010) 2624)
OJ L 118, 12.05.2010, s.56
Rozhodnutí 2010/271/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2010) 2983)
OJ L 118, 12.05.2010, s.63
Rozhodnutí 2010/277/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2010) 3040)
OJ L 121, 18.05.2010, s.16
Rozhodnutí 2010/280/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení 21/2004/ES, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2010) 3009)
OJ L 124, 20.05.2010, s.5

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 459/2010/ES, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 129, 28.05.2010, s.3

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 454/2010/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 767/2009/ES, pokud jde o ustanovení o označování krmiv
OJ L 128, 27.05.2010, s.1
Nařízení 459/2010/ES, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 129, 28.05.2010, s.3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 375/2010/ES o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 111, 04.05.2010, s.1
Nařízení 376/2010/ES, kterým se mění nařízení 983/2009/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 111, 04.05.2010, s.3
Nařízení 382/2010/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 113, 06.05.2010, s.1
Nařízení 383/2010/ES o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika
onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 113, 06.05.2010, s.4
Nařízení 384/2010/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 113, 06.05.2010, s.6
Nařízení 401/2010/ES o změně a opravě nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 117, 11.05.2010, s.13

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 380/2010/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 112, 05.05.2010, s.4

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení 2010/250/ES o výzkumné iniciativě společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“
OJ L 110, 01.05.2010, s.36
Doporučení 2010/253/ES o výzkumné iniciativě společného plánování „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“
OJ L 111, 04.05.2010, s.27
Rozhodnutí 2010/258/ES o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2010) 2828)
OJ L 112, 05.05.2010, s.17
Rozhodnutí 2010/265/ES, Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2009 ze dne 9. prosince 2009 o změně přílohy 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 115, 08.05.2010, s.33
Nařízení 449/2010/ES o změně nařízení 747/2001/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Egypta, a o zrušení nařízení 2276/2003/ES, 955/2005/ES, 1002/2007/ES a 1455/2007/ES
OJ L 127, 26.05.2010, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 395/2010/ES, kterým se mění nařízení 1010/2009/ES, pokud jde o správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku
OJ L 115, 08.05.2010, s.1
Nařízení 468/2010/ES, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
OJ L 131, 29.05.2010, s.22

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/276/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2010) 2953)
OJ L 121, 18.05.2010, s.10
Nařízení 445/2010/ES o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2009/10 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES na „dodávky“ a „přímý prodej“
OJ L 126, 22.05.2010, s.14
Nařízení 446/2010/ES o zahájení prodeje másla prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 126, 22.05.2010, s.17
Nařízení 447/2010/ES o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 126, 22.05.2010, s.19

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 387/2010/ES, kterým se mění nařízení 1121/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 73/2009/ES, pokud jde o požadavek na minimální plochu pro přechodné platby na ovoce a zeleninu na Kypru a režim jednotné platby na plochu pro zemědělce v Polsku a na Slovensku
OJ L 114, 07.05.2010, s.1
Nařízení 460/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 396/2010/ES o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2010/11
OJ L 115, 08.05.2010, s.25
Nařízení 397/2010/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
OJ L 115, 08.05.2010, s.26

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. až 31. 5. 2010