Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2004

Vydáno: 6. 6. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

V průběhu měsíce května nebyly ve sféře potravin vydány (publikovány) žádné směrnice, nařízení nebo rozhodnutí (předpisy publikované ve Věstníku v řadě L) s dopadem na zdravotní nezávadnost a jakost potravin (velké množství jich bylo vydáno do 30. 4., tzn. před přistoupením nových států k EU).
Předpisy obsažené v květnovém Věstníku ES (řady L) patří k těm, které mají krátkodobou platnost (měsíc, čtvrtletí) a tak se soustavně vydávají nové. Jedná se především o následující problematiky, týkající se např. dále uvedených komodit:
– stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
– produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
– maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo
– minimální prodejní ceny másla, sušeného odstředěného mléka
– vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, vývozní náhrady pro slad
– vydávání licencí na dovoz určitých zpracovaných nebo konzervovaných citrusových plodů, na dovoz česneku, na dovoz rýže, na dovoz cukru a směsi cukru a kakaa, na dovoz na třtinového cukru
– o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na citróny, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek, a švestky
– dovozní clo v odvětví obilovin, dovozní cla v odvětví rýže
– maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí, maximální vývozní náhrada pro oves
– stanovení množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence v rámci celních kvót (např. pro dovoz hovězího a telecího masa)
– stanovení jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží
– reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru

VYBRANÉ KONKRÉTNÍ PŘEDPISY ZA KVĚTEN 2004
Nařízení 885/2004/ES a 886/2004/ES související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 168, 01.05.2004, s.1, 14,
Směrnice 2004/66/ES a 2004/79 ES související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 168, 01.05.2004, s.35, 68

Pramen: Official Journal of European Communities, od  1. 5. do 31. 5. 2004