Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2003

Vydáno: 1. 6. 2003
Autor:

Výběr předpisů z Věstníku ES.

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení Komise ES č. 808/2003 z 12. 5. 2003, kterým se mění nařízení 1774/2002, kterým se stanovují hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišné výroby, které nejsou určeny k lidské spotřebě.
OJ L 117, 13.05.2003, s.1
Nařízení Komise ES č. 811/2003 z 12. 5. 2003, kterým se provádí nařízení č. 1774/2002, pokud jde o zákaz opětovného používání ryb, pohřbívání a spalování vedlejších živočišných produktů a některá přechodná opatření.
OJ L 117, 13.05.2003, s.14
Nařízení Komise ES č. 812/2003 z 12. 5. 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých produktů ze třetích zemí.
OJ L 117, 13.05.2003, s.19
Nařízení Komise ES č. 813/2003 z 12. 5. 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení č. 1774/2002, pokud jde o shromažďování, dopravu potravinových odpadů a nakládání s nimi.
OJ L 117, 13.05.2003, s.22
Doporučení Komise ES č. [2003/361] z 6. 5. 2003 o definici drobných, malých středních podniků.
OJ L 124, 20.05.2003, s.36

KRMIVA
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/320] z 12. 5. 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení č. 1774/2002, pokud jde o využívání použitého kuchyňského oleje v krmivech.
OJ L 117, 13.05.2003, s.24
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/328] z 12. 5. 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení 1774/2002, pokud jde o používání kategorie kuchyňských odpadů 3 v krmivu pro prasata a o zákazu opětovného používání pomyjí při krmení prasat.
OJ L 117, 13.05.2003, s.46
Nařízení Komise ES č. 871/2003 z 20. 5. 2003 o povolení oxidu manganato-manganatého jako nové doplňkové látky v krmivech.
OJ L 125, 21.05.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 877/2003 z 21. 5. 2003, kterým se prozatímně povoluje používat v krmivech jako regulátor kyselosti „kyselinu benzoovou“.
OJ L 126, 22.05.2003, s.24

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Komise ES č. 828/2003 z 14. 5. 2003, kterým se mění specifikace šestnácti názvů uvedených v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle nařízení 2081/92 (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon nebo Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d’Or nebo Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse nebo Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence).
OJ L 120, 15.05.2003, s.3

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 780/2003 z 7. 5. 2003 o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu 02062991 (od 1. července 2003 do 30. června 2004).
OJ L 114, 08.05.2003, s.8
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/321] z 12. 5 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení č. 1774/2002, pokud jde o normy pro zpracování  krve savců.
OJ L 117, 13.05.2003, s.30
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/380] z 22. 5. 2003 udělující Švédsku výjimku ze směrnice 64/433/EEC a stanovující ekvivalentní zdravotní podmínky, které musí být dodržovány, pokud jde o krájení čerstvého masa.
OJ L 131, 28.05.2003, s.18
Nařízení Komise ES č. 915/2003 z 26. 5. 2003, kterým se mění nařízení 2366/2002 otevírající tarifní kvóty Společenství pro r. 2003 pro ovce, kozy a ovčí a kozí maso.
OJ L 130, 27.05.2003, s.5

DRŮBEŽ A VEJCE
Nařízení Komise ES č. 834/2003 z 14. 5. 2003, kterým se mění nařízení 1899/97, kterým se v odvětví drůbežího masa a vajec stanovují prováděcí pravidla k ujednáním podle Evropských dohod se zeměmi střední a východní Evropy uvedeným v nařízeních 1727/2000, 2290/2000, 2433/2000, 2434/2000, 2435/2000 a 2851/2000.
OJ L 119, 14.05.2003, s.20
Nařízení Komise ES č. 872/2003 z 20. 5. 2003 o zvláštních opatřeních, kterými se stanovují odchylky od nařízení 1371/95, 1372/95, 800/1999 a 1291/2000 v odvětví vajec a drůbežího masa.
OJ L 125, 21.05.2003, s.5

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 785/2003 z 8. 5. 2003, kterým se mění nařízení  2921/90 o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka.
OJ L 115, 09.05.2003, s.15
Nařízení Komise ES č. 787/2003 z 8. 5. 2003, kterým se mění nařízení 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení.
OJ L 115, 09.05.2003, s.18
Nařízení Komise ES č. 887/2003 z 22. 5. 2003, kterým se stanovují přechodná ustanovení k nařízení  2535/2001, pokud jde o dovoz některých mléčných výrobků z České republiky a Slovenské republiky.
OJ L 127, 23.05.2003, s.18

CEREÁLIE A CEREÁLNÍ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 788/2003 z 8. 5. 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí 2003/299, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé výrobky z obilovin pocházející ze Slovenské republiky, a kterým se mění nařízení 2809/2000.
OJ L 115, 09.05.2003, s.25
Nařízení Komise ES č. 925/2003 z 27. 5. 2003 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci rozhodnutí 2003/298 pokud jde o koncese ve formě tarifních kvót na některé obilné produkty pocházející z ČR, a kterým se mění nařízení 2809/2000.
OJ L 131, 28.05.2003, s.3

PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice Komise ES č. 2003/40 z 16. 5. 2003, kterým se stanoví seznam, limity koncentrací a požadavky na označování složení minerálních vod a podmínky pro používání vzduchu obohaceného ozónem při zpracování minerálních vod a pramenitých vod.
OJ L 126, 22.05.2003, s.34

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 5. do 31. 5. 2003