Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2003

Vydáno: 4. 8. 2003
Autor:

Výběr názvů směrnic, nařízení, rozhodnutí a doporučení z Věstníku ES.

CLA, KVÓTY, LICENCE, CENY, PODPORY
 
Nařízení Komise ES č. 1157/2003 z 30. 6. 2003, kterým se mění nařízení 2535/2001 stanovující prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení.
OJ L 162, 01.07.2003, s.19
Nařízení Komise ES č. 1158/2003 z 30. 6. 2003, kterým se stanovují odvozené intervenční ceny pro bílý cukr pro hospodářský rok 2003/04.
OJ L 162, 01.07.2003, s.24
Nařízení Komise ES č. 1159/2003 z 30. 6. 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 pro dovoz cukrové třtiny podle některých celních kvót a preferenčních opatření a kterým se mění nařízení 1464/95 a 779/96.
OJ L 162, 01.07.2003, s.25
Nařízení Rady ES č. 1090/2003 z 18. 6. 2003 přijímající autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z ČR a exportu některých zpracovaných zemědělských produktů do ČR.
OJ L 162, 01.07.2003, s.73
Nařízení Komise ES č. 1175/2003 z 1. 7. 2003, kterým se mění nařízení 883/2001 a 2805/95 stanovující prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty, a kterým se stanovují vývozní náhrady v odvětví vína.
OJ L 164, 02.07.2003, s.8
Nařízení Komise ES č. 1236/2003  z 10. 7. 2003, kterým se mění nařízení 950/2003, pokud jde o podporu pro hrušky ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04.
OJ L 173, 11.07.2003, s.35
Nařízení Komise ES č. 1202/2003 z 4. 7. 2003, kterým se stanovují dočasná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska.
OJ L 168, 05.07.2003, s.6
Nařízení Komise ES č. 1305/2003 z 23. 7. 2003, kterým se mění nařízení 285/2003 o vydávání dovozních licencí pro ovčí a kozí maso podle tarifních kvót GATT-WTO nespecifikovaných podle zemí pro první čtvrtletí 2003.
OJ L 185, 24.07.2003, s.9
Nařízení Komise ES č. 1342/2003 z 28. 7. 2003 stanovující zvláštní podrobná pravidla pro aplikaci systému dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži.
OJ L 189, 29.07.2003, s.12
Nařízení Komise ES č. 1350/2003 z 30. 7. 2003 měnící nařízení 97/95 ohledně produkce bramborového škrobu v tržním roce 2003/2004.
OJ L 192, 31.07.2003

EFSA  
Nařízení Komise ES č. 1304/2003 z 11. 7. 2003 o postupu aplikovaném Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v případě žádostí o vědecké stanovisko, které mu má být poskytnuto.
OJ L 185, 24.07.2003, s.6
Oprava nařízení Komise ES č. 1304/2003.
OJ L 186, 25.07.2003, s.46

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY  
Nařízení Komise ES č. 1156/2003 z 30. 6. 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci.
OJ L 162, 01.07.2003, s.15

ÚŘEDNÍ KONTROLA  
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/536] z 3. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2001/881] stanovící seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly u zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a rozhodnutí [2002/459] stanovící seznam jednotek počítačové sítě Animo.
OJ L 172, 10.07.2003, s.16

HYGIENA  
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/493] z 4. 7. 2003, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz brazilských neloupaných ořechů pocházejících nebo dodávaných z Brazílie.
OJ L 168, 05.07.2003, s.33
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/546] z 22. 7. 2003 zrušující rozhodnutí [2001/705] týkající se ochranných opatření ohledně některých produktů rybolovu a aquakultur určených pro lidskou spotřebu a pocházejících z Indonésie.
OJ L 186, 25.07.2003, s.39
Oprava rozhodnutí Komise ES č. [2003/460] z 20. 6. 2003 o naléhavých opatřeních týkajících se pálivých chilli a výrobků z nich (OJ L 154 z 21.6.2003).
OJ L 186, 25.07.2003, s.47
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/550]  z 22. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/79] vymezující speciální podmínky pro dovoz arašídů a některých produktů z nich pocházejících nebo dodávaných z Číny.
OJ L 187, 26.07.2003, s.39
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/551]  z 22. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí [97/830] zrušující rozhodnutí [97/613] a vymezující speciální podmínky pro dovoz pistácií a některých produktů z nich pocházejících nebo dodávaných z Íránu.
OJ L 187, 26.07.2003, s.43
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/552]   z 22. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/80] vymezující speciální podmínky pro dovoz fíků, lískových oříšků a pistácií a některých produktů z nich pocházejících nebo dodávaných z Turecka.
OJ L 187, 26.07.2003, s.47
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/559]  z 28. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/251] omezující ochranná opatření týkající se drůbežího masa a některých produktů rybolovu a aquakultur dovážených z Thajska.
OJ L 189, 27.07.2003, s.52

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2003/52  z 18. 6. 2003, kterou se mění směrnice 95/2, pokud jde o podmínky používání potravinového aditiva E 425 (zákaz konjakové gumy navíc v želé cukrovinkách).
OJ L 178, 17.07.2003, s.23

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA  
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/485]  z 27. 6. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2000/159] o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí v souladu se směrnicí 96/23.
OJ L 164, 02.07.2003, s.14
Směrnice Komise ES č. 2003/69  z 11. 7. 2003, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642, pokud jde o maximální úrovně reziduí pesticidů pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a některé dithiokarbamáty.
OJ L 175, 15.07.2003, s.37

OZNAČOVÁNÍ  
Nařízení Komise ES č. 1257/2003  z 15. 7. 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení 2400/96 o zapsání některých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení 2081/92 (Molise, Alto Crotonese, Welsh Lamb, Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste).
OJ L 177, 16.07.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 1291/2003  z 18 7. 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení 2400/96 o zapsání některých názvů do „Registru chráněných označení původu a zeměpisných označení“ podle nařízení 2081/92 (Pane di Altamura).
OJ L 181, 19.07.2003, s.12

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN  
Doporučení Komise ES č. [2003/556]  z 23. 7. 2003 ohledně směrnic pro vývoj národních strategií a nejlepších praktik pro zajištění koexistence GM-plodin s konvenčními plodinami a s ekologickým hospodařením.
OJ L 189, 29.07.2003, s.36

KRMIVA  
Nařízení Komise ES č. 1334/2003  z 25. 7. 2003, kterým se mění podmínky pro autorizaci čísel aditiv pro krmiva, pokud patří do skupiny stopových prvků.
OJ L 187, 26.07.2003, s.11

MASO A MASNÉ VÝROBKY  
Nařízení Komise ES č. 1160/2003  z 30. 6. 2003, kterým se mění nařízení 1898/97stanovující v odvětví vepřového masa prováděcí pravidla režimu, který byl zaveden Evropskými dohodami s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem.
OJ L 162, 01.07.2003, s.35
Nařízení Komise ES č. 1215/2003  z 7. 7. 2003, kterým se mění nařízení 344/91 stanovící prováděcí pravidla k nařízení 1186/90 tak, aby se rozšířil rozsah stupnice Společenství pro klasifikaci jatečně opracovaných těl dospělého skotu.
OJ L 169, 08.07.2003, s.32
Nařízení Komise ES č. 1302/2003  z 23. 7. 2003 udělující výjimku z nařízení 1439/95 stanovujícího podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 3013/89 týkajícího se dovozu a vývozu produktů ze sektoru ovčího a kozího masa.
OJ L 185, 24.07.2003, s.3

RYBY  
Nařízení Komise ES č. 1181/2003  z 2. 7. 2003, kterým se mění nařízení 2136/89 stanovující společné obchodní normy pro konzervované sardinky.
OJ L 166, 03.07.2003, č.17

TUKY A OLEJE  
Nařízení Komise ES č. 1176/2003  z 1. 7. 2003, kterým se mění nařízení 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej.
OJ L 164, 02.07.2003, s.12

OVOCE A ZELENINA  
Nařízení Komise ES č. 1303/2003  z 23. 7. 2003, kterým se mění nařízení 896/2001 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 404/93 týkajícího se organizace dovozu banánů do Společenství.
OJ L 185, 24.07.2003, s.5

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA  
Nařízení Komise ES č. 1182/2003  z 2. 7. 2003, kterým se opravuje nařízení 315/2003 měnící nařízení 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál.
OJ L 166, 03.07.2003, s.19
Nařízení Komise ES č. 1183/2003  z 2. 7. 2003, kterým se mění nařízení 1623/2000, stanovující prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy.
OJ L 166, 03.07.2003, s.20
Nařízení Komise ES č. 1203/2003  z 4. 7. 2003, kterým se mění nařízení 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál.
OJ L 168, 05.07.2003, s.9
Nařízení Komise ES č. 1205/2003  z 4. 7 2003, kterým se mění nařízení 753/2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů.
OJ L 168, 05.07.2003, s.13
Nařízení Komise ES č. 1220/2003  z 7. 7. 2003, kterým se mění nařízení 883/2001, stanovující prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty.
OJ L 170, 09.07.2003, s.3

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 7. do 31. 7. 2003