Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2004

Vydáno: 3. 4. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

VĚDECKÉ VÝBORY
Rozhodnutí[2004/210/ES] zřizující Vědecký výbor pro oblast bezpečnosti spotřebitelů, veřejného zdraví a životního prostředí.
OJ L 66, 04.03.2004, s.45

HYGIENA OBECNĚ
Oprava směrnice 2004/4/ES, kterou se mění směrnice 96/3/ES s výjimkou z ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin pokud jde o velkoobjemovou přepravu tekutých tuků a olejů
OJ L 81, 19.03.2004, s.92

BEZPEČNOST DOVÁŽENÝCH POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/210/ES] měnící rozhodnutí [2002/794/ES] týkající se určitých ochranných opatření ohledně drůbežího masa, výrobků a přípravků z něho, které jsou určené pro lidskou spotřebu a dovezených z Brazílie
OJ L 64, 02.03.2004, s.39
Nařízení 433/2004/ES zrušující řadu rozhodnutí týkajících se dovozu vedlejších živočišných produktů z třetích zemí.
OJ L 71, 10.03.2004, s.5
Rozhodnutí [2004/212/ES] o zdravotních podmínkách dovozu zvířat a čerstvého masa včetně mletého masa z třetích zemí a doplňující rozhodnutí [79/542/EHS], [2000/572/ES] a [2000/585/ES]
OJ L 73, 11.03.2004, s.11
Rozhodnutí [2004/245/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/585/ES] a [97/222/ES] ohledně dovozu masa divoké a chované zvěřiny a určitých produktů ze zvěřiny z Islandu.
OJ L 77, 13.03.2004, s.62
Rozhodnutí [2004/263/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/333/ES] stanovující zvláštní podmínky pro dovoz dvojskořápkových mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Vietnamu, z hlediska jmenování kompetentního úřadu.
OJ L 81, 19.03.2004, s.88
Rozhodnutí [2004/267/ES], kterým se mění rozhodnutí [1999/813/ES] stanovující zvláštní podmínky týkající se dovozu rybích produktů pocházejících z Vietnamu, z hlediska jmenování kompetentního úřadu a modelu zdravotního certifikátu.
OJ L 83, 20.03.2004, s.26
Nařízení 585/2004/ES, kterým se mění nařízení 282/2004/ES zavádějící dokument pro deklaraci a veterinární kontrolu zvířat z třetích zemí dovážených do Společenství.
OJ L 91, 30.03.2004, s.17

PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN
Směrnice 2004/30/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS do níž se zahrnují kyselina benzoová, flazasulfuron a pyraclostrobin jako aktivní látky.
OJ L 77, 13.03.2004, s.50
Rozhodnutí [2004/247/ES], které nezahrnuje simazin do přílohy I směrnice 91/414/EHS a stahuje autorizaci pro ochranné látky obsahující tuto aktivní složku.
OJ L 78, 16.03.2004, s.50
Rozhodnutí [2004/248/ES], které nezahrnuje atrazin do přílohy I směrnice 91/414/EHS a stahuje autorizaci pro ochranné látky obsahující tuto aktivní složku.
OJ L 78, 16.03.2004, s.53

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA, KRMIVA
Rozhodnutí [2004/217/ES] se seznamem materiálů jejichž oběh nebo použití pro účely výživy zvířat je zakázán.
OJ L 67. 05.03.2004, s.31
Nařízení 490/2004/ES týkající se dočasného uznání nového použití určitého aditiva již schváleného do krmiv (Saccharomyces cerevisiae).
OJ L 79, 17.03.2004, s.23

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 455/2004/ES , kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o patulin.
OJ L 74, 12.03.2004, s.11
Nařízení 546/2004/ES , kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 2377/90/ES stanovujícího postup Společenství při stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 87, 25.03.2004, s.13

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2004/19/ES , kterou se mění příloha směrnice 2002/72/EHS týkající se plastových materiálů a výrobků určených ke styku s potravinami.
OJ L 71, 10.03.2004, s.8

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 387/2004/ES doplňující přílohu k nařízení 2400/96/ES o zapsání určitých názvů do „Registru chráněných označení původu a chráněných geografických označení (Arbroath Smokies).
OJ L 64, 02.03.2004, s.27
Nařízení 464/2004/ES , kterým se mění specifikace názvů vyskytujících se v příloze k nařízení 1107/96/ES týkajícího se registrace geografických údajů a označení původu (Nocciola del Piemonte).
OJ L 77, 13.03.2004, s.25
Nařízení 465/2004/ES , kterým se doplňuje příloha k nařízení 2400/96/ES o zapsání určitých názvů do do „Registru chráněných označení původu a chráněných geografických označení (Carciofo di Paestum and Farina di Neccio della Garfagnana).
OJ L 77, 13.03.2004, s.27
Nařízení 526/2004/ES , kterým se mění specifikace názvů vyskytujících se v příloze k nařízení 1107/96/ES týkajícího se registrace geografických údajů a označení původu (Espárrago de Navarra).
OJ L 85, 23.03.2004, s.3

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 392/2004/ES měnící nařízení 2092/91/EHS o organické produkci zemědělských produktů a údajích uváděných na zemědělských produktech a potravinách.
OJ L 65, 03.03.2004, s.1

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí[2004/204/ES] stanovující podrobná ustanovení pro práci s registry za účelem uchování informací o genetických modifikacích GM organismů, v souladu se směrnicí 2001/18/ES.
OJ L 65, 03.03.2004, s.20

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 393/2004/ES měnící nařízení 1673/2000/ES o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými pro vlákno.
OJ L 65, 03.03.2004, s.4
Nařízení 460/2004/ES zřizující Evropskou síť a Informační bezpečnostní agenturu.
OJ L 77, 13.03.2004, s.1
Rozhodnutí [2004/273/ES] upravující rozhodnutí [2001/881/ES], pokud jde o seznam hraničních inspekčních míst s ohledem na připojení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
OJ L 86, 24.03.2004, s.21

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY, HOSPODÁŘSKÁ OMEZENÍ
Nařízení 442/2004/ES stanovující jednotkové množství z hlediska produkčních poplatků v sektoru cukru v tržním roce 2002/2003.
OJ L 72, 11.03.2004, s.51
Nařízení 444/2004/ES měnící nařízení 1535/2003/ES stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 2201/96/ES z hlediska schématu příplatků pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
OJ L 72, 11.03.2004, s.51
Nařízení 498/2004/ES upravující  některá ustanovení týkající se výrobků z ovoce a zeleniny z důvodů připojení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k EU.
OJ L 80, 18.03.2004, s.20
Nařízení 519/2004/ES vymezující derogace z nařízení 800/1999/ES, pokud jde o export mléka a mléčných výrobků.
OJ L 83, 20.03.2004, s.4
Nařízení 537/2004/ES upravující několik nařízení týkajících se trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu připojení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k EU.
OJ L 86, 24.03. 2004, s.9
Rozhodnutí [2004/280/ES] stanovující přechodná opatření pro obchodování s některými produkty živočišného původu pocházejícími České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
OJ L 87, 25.03.2004, s.60
Nařízení 555/2004/ES měnící nařízení 1555/96/ES pokud jde o spouštěcí hladiny pro dodatečné clo na rajčata, artičoky, dýně, pomeranče, citrony a jablka.
OJ L 89, 26.03.2004, s.6
Nařízení 580/2004/ES stanovující postup tendru, ohledně exportních refundací za určité mléčné výrobky.
OJ L 90, 27.03.2004, s.58
Nařízení 581/2004/ES zahajující stálou výzvu k tendru ohledně exportních refundací týkajících se některých druhů másla.
OJ L 90, 27.03.2004, s.64
Nařízení 582/2004/ES zahajující stálou výzvu k tendru ohledně exportních refundací týkajících se sušeného odtučněného mléka.
OJ L 90, 27.03.2004, s.67
Nařízení593/2004/ES otvírající a administrativně zavádějící celní kvóty v sektoru vajec a u vaječného albuminu.
OJ L 94, 31.03.2004, s.10
Nařízení 594/2004/ES stanovující operativní ustanovení použitelné pro produkty v sektoru ovoce a zeleniny a zpracovaných produktů z nich.
OJ L 94, 31.03.2004, s.17
Nařízení 595/2004/ES stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 1788/2003/ES zřizujícího hladiny v sektoru mléka a mléčných produktů.
OJ L 94, 31.03.2004, s.22
Nařízení 596/2004/ES stanovující podrobná pravidla pro implementaci systému exportních licencí v sektoru vajec.
OJ L 94, 31.03.2004, s.33

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí [2004/229/ES] se seznamem podniků Litvy schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství.
OJ l 70, 09.03.2004, s.39
Nařízení 445/2004/ES , kterým se mění příloha I směrnice 92/118/EHS ohledně živočišných střev, loje a tuků a králičího masa a masa farmově chované zvěře.
OJ L 72, 11.03.2004, s.60
Nařízení 446/2004/ES zrušující řadu rozhodnutí týkajících se vedlejších živočišných produktů.
OJ L 72, 11.03.2004, s.60
Nařízení 599/2004/ES týkající se přijetí harmonizovaného modelu certifikátu a inspekční zprávy v souvislosti s obchodováním uvnitř Společenství se zvířaty a produkty živočišného původu.
OJ L 94, 31.03.2004, s.44

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 423/2004/ES zavádějící opatření zjišťování zásob tresek.
OJ l 70, 09.03.2004, s.8
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 3. do 31. 3. 2004