Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové posuzování nezávadnosti BPA do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nové posuzování nezávadnosti BPA

Vydáno: 1.2.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
EFSA nově prověřoval migraci bisfenolu A (BPA) do potravin a stanovil jeho denní tolerovatelný příjem.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nově posuzoval bezpečnost chemické látky bisfenol A (BPA) a stanovil její tolerovatelný denní příjem. Podle EFSA jsou lidé vystavováni účinkům BPA prostřednictvím potravin, neboť se BPA používá při výrobě materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami (láhve, plechovky aj.).
Vědecký panel pro aditiva, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA–AFC) došel k závěru, že je v současné době k dispozici dostatek informací, včetně nových údajů za posledních pět let, které dovolují stanovit tolerovatelný denní příjem (Tolerable Daily Intake, TDI) této látky.
Při novém posuzování BPA se pozornost zaměřovala na vlivy BPA na reprodukční a endokrinní (hormonální) systém, neboť v této oblasti probíhala největší vědecká diskuse z hlediska účinků BPA. Na základě dřívějších (před rokem 2002) a nových studií došel panel AFC k závěru, že zůstává v platnosti hodnota NOAEL pro BPA, a to ve výši 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den stanovená v předcházejícím posuzování provedeném v roce 2002. Hodnota NOAEL představuje množství, při kterém se ještě neprojevují žádné škodlivé účinky příslušné látky. Panel rovněž konstatoval, že dříve zjištěné účinky nízkých dávek BPA na endokrinní systém krys nebyly reprodukovatelné.
Nové studie ukázaly, že se BPA metabolizuje u lidí jinak než u krys. Lidé metabolizují a vylučují BPA z těla mnohem rychleji než hlodavci. Toto zjištění vedlo k závěru, že nálezy účinků nízkých dávek BPA na krysy v některých studiích lze jen omezeně využít při zjišťování účinků BPA na člověka. Studie rovněž ukázaly, že myši jsou zvláště citlivé na estrogeny, přičemž BPA je slabý estrogen.
V roce 2002 byla pro BPA stanovena přechodná hodnota TDI, přičemž pro její stanovení byl použit bezpečnostní faktor 500, který zohledňoval to, že není k dispozici dostatek informací. Nové posuzování bezpečnosti BPA bylo provedena na základě dostatečného množství podkladů. Hodnota TDI byla nově stanovena na základě bezpečnostního faktoru 100 a je 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti. Tato hodnota již nemá přechodný charakter, nýbrž je pevně stanovena. Stanovisko EFSA–AFC je uvedeno v příloze.
 
Příloha: Stanovisko EFSA–AFC k nezávadnosti 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu (bisfenolu A)
 
Pozn.:
* BPA se používá při výrobě polykarbonátu, pevného plastu, ze kterého se vyrábějí kojenecké láhve, stolní nádobí (talíře, hrnky, džbánky, pohárky), nádobí pro mikrovlnné trouby a nádoby pro uskladnění potravin. Další běžné použití BPA je při výrobě epoxy-fenolových pryskyřic, které tvoří vnitřní ochranné potahy plechovek (cans) a kovových víček a dále potahy pro zásobníky vody a kádě na víno. BPA migruje v malých množstvích do potravin a nápojů skladovaných v materiálech obsahujících tuto látku.
* TDI je odhadované množství určité látky vztažené na kg tělesné hmotnosti, které lze denně konzumovat po celý život bez zjevného rizika.
* V roce 2002 posuzoval nezávadnost BPA SCF (Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise) a stanovil přechodnou hodnotu TDI ve výši 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti. Od roku 2002 bylo publikováno téměř 200 nových informací týkajících se bezpečnosti BPA. Evropská komise proto požádala EFSA (EFSA v roce 2003 převzal funkci SCF), aby nezávadnost BPA přehodnotil na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Více informací o BPA.  

EFSA

Pozn.: Přítomnost BPA v potravinách monitoruje v ČR SZPI (viz str. 24).
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021