Bezpečnost potravin

Nové onemocnění prasat

Vydáno: 5. 5. 2010
Autor:

V nedávné době se objevilo u selat po odstavu nové onemocnění zvané PWCS, které je charakteristické postupným chřadnutím vedoucím v průběhu tří týdnů k úhynu.

Na kongresu Manitoba Swine Seminar 2010 ve Winnipegu referovala Dr. Yanyun Hyang z kanadské Western College of Veterinary Medicine se sídlem v Saskatoonu o novém onemocnění odstavených selat, které bylo pojmenováno jako „Postweaning Wasting/Catabolic Syndrome“ (PWCS).
Poprvé byl zaznamenán výskyt tohoto onemocnění v americkém státě Kansas a v kanadských provinciích Saskatchewan, Alberta a Manitoba. Nové onemocnění postihuje především do té doby dobře vedené, zdravé početní stavy. Selata, která až dosud netrpěla žádnými zdravotními problémy jsou tímto onemocněním postižena v průběhu prvních dvou až tří týdnů po odstavu. V prvním týdnu po odstavu se objevují první příznaky, které se stupňují a v průběhu třetího týdne dochází k úhynu selat (nebo jsou usmrcena). Selata jsou znenadání letargická, nemají chuť k žrádlu, zaostávají v růstu a vývoji, silně hubnou a jsou výrazně více osrstěná. Onemocnění zvyšuje mortalitu v odchovu selat z dosavadních 1 až dvou procent na šest až deset procent. Téměř všechna selata postižená onemocněním PWCS hynou (zřejmě vyhladověním). Příčina – buď jeden patogen nebo multifaktoriální – je neznámá a neexistuje žádná spolehlivá kontrolní metoda. PRRS nebo cirkovirus podle dosavadních poznatků nejsou za jeho vznik zodpovědné. 
 
Neue Schweinekrankheit
Dlz agrarmagazin, 2010, č. 4, s. 115