Bezpečnost potravin

Nové normy ISO a jejich návrhy

Vydáno: 17. 7. 2009
Autor:

Třetí dodatek k příručce „Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny“ (stav ke konci r. 2008).

Následující přehled je 3. dodatkem (stav k 31. 12. 2008) k příručce „Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny“, která byla zveřejněna na stránkách ÚZPI v r. 2005.
Zde jsou k dispozici dodatky:
první  (stav k 31. 12. 2006)
a druhý (stav k 31. 12. 2007).
V seznamu jsou uvedeny normy ISO, jejich návrhy (ISO/DIS) a konečné návrhy (ISO/FDIS) publikované od ledna do prosince 2008.
Technické specifikace mají označení TS (Technical Specification, Vornorm).
Normy týkající se GMO jsou uvedeny zde.
 
 
1 POTRAVINY – VŠEOBECNĚ
 
1.1 Řízení jakosti
 
 
 
1.2. Chemická a fyzikální analýza, odběr vzorků
 
ISO 7700-1: 2008;
Ověřování kalibrace přístrojů na měření vlhkosti. Část 1: Přístroje na měření vlhkosti obilí. (Revize ISO 7700-1:1984.)
ISO 8423: 2008;
Postup sekvenční ho odběru vzorků podle kvantitativních ukazatelů vadných jednotek (při známé standardní odchylce).
1.3 Senzorická analýza
 
ISO 5492:2008;
Senzorická analýza – názvosloví. (Revize ISO 5492: 1992.)
ISO 8586-2: 2008;
Senzorická analýza. Všeobecné pokyny pro výběr, školení a přezkušování hodnotitelů. Část 2: Znalci. (Revize ISO 8586-2: 1994.)
 
 
1.4 Mikrobiologická analýza
 
ISO 16212: 2008;
Kosmetika. Mikrobiologie – stanovení počtu kvasinek a plísní.
ISO 21527-1: 2008;
Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní počítáním kolonií. Část 1: Výrobky s vodní aktivitou vyšší než 0,95. (Společně s částí 2 revize ISO 7698: 1990, ISO 7954: 1987 a ISO 13681: 1995.)
ISO 21527-2: 2008;
Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní počítáním kolonií. Část 2: Výrobky s vodní aktivitou rovnou nebo nižší než 0,95. (Společně s částí 1 revize ISO 7698: 1990, ISO 7954: 1987 a ISO 13681: 1995.)
ISO/TS 21872-1: 2008;
Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda důkazu potenciálně enteropatogenních Vibrio spp. Část 1: Důkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae. Oprava 1.
 
 
1.5 Aditiva
 
1.6 Obaly pro potraviny, balení
 
ISO 23560: 2008;
Pytle z polypropylenu pro velkoobjemové balení potravin.
 
 
1.6.3 Plechové obaly
 
1.6.4 Potisk
 
1.7 Materiály ve styku s potravinami
 
ISO 18436-4: 2008;
Dozor a diagnostika nad stavem strojního zařízení. Požadavky na kvalifikaci a posouzení personálu. Část 1: Analýza maziv na místě.
2. Ovoce, zelenina, suché plody a výrobky z nich
 
2.1 Ovoce a zelenina – názvosloví, specifikace
 
2.2 Suché plody – specifikace
 
2.3 Skladování, balení a přeprava
 
2.4 Metody analýzy, odběr a příprava vzorků (kromě šťáv)
 
ISO 5519: 2008;
Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu kyseliny sorbové. (Náhrada ISO 5519: 1978.)
 
 
2.5 Metody analýzy pro ovocné šťávy
 
 
 
3 BRAMBORY
 
 
 
4 OBILOVINY A LUŠTĚNINY
 
4.1 Názvosloví a specifikace
 
ISO 7304-2: 2008;
Krupice z pšenice tvrdé a těstoviny. Senzorické hodnocení kvality vařených špaget. Část 2: Postup pro praxi. (Revize ISO 7304: 1985).
4.2 Skladování
 
4.3 Metody analýzy, odběr a příprava vzorků
 
ISO 11085: 2008;
Obiloviny a obilné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku. (Revize 7302: 1972.)
ISO 27971: 2008;
Obiloviny a obilné výrobky – pšenice (Triticum aestivum). Stanovení vlastností těsta při konstantním přívodu tekutiny do mouky pomocí alveografu.
5 CUKR, ŠKROB A VÝROBKY ZE ŠKROBU /metody analýzy/
 
5.1 Cukr a cukrovinky
 
5.2 Škrob a výrobky ze škrobu
 
 
 
6 OLEJNATÁ SEMENA A PLODY
 
6.1 Názvosloví, specifikace
 
6.2 Metody analýzy, odběr a příprava vzorků, měřidla
 
ISO 664: 2008;
 Olejnatá semena. Zmenšení laboratorního vzorku na vzorek k vyšetření. (Revize ISO 664: 1990.)
7 ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE (Metody analýzy)
 
ISO 8292-2: 2008;
Stanovení pevného podílu tuků a olejů pulsní jadernou magnetickou rezonancí. Část 2: Nepřímý postup. (Společně s ISO 8292-1: 2008 náhrada ISO 8292: 1991.)
ISO 8534: 2008;
Živočišné a rostlinné tuky a oleje.Stanovení obsahu vodu metodou Karl Fischera (bezpyridinu). (Revize ISO 8534: 1996).
ISO 9936:2008;
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu pomocí HPLC. Oprava 1. (Změna ISO 9936: 2006, TC 1)
ISO 27107: 2008;
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení peroxidového čísla potenciometricky.
ISO/DIS 29822: 2008;
Živočišné a rostlinné tuky a oleje – izomery diacylglycerolů. Stanovení 1,2- a 1,3- diacylglycerolů v olivovém oleji.
 
 
8 MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY /včetně másla, smetany a kaseinu/
 
8.1 Metody stanovení obsahu tuku
 
ISO 488: 2008;
Mléko, stanovení obsahu tuku Gerberovým butyrometrem. (Revize ISO 488: 1983).
ISO 1736: 2008;
Sušené mléko a mléčné výrobky. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 1736: 2000.)
ISO 1854: 2008;
Syrovátkový sýr. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 1854: 1999.)
ISO 2450: 2008;
Smetana. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 2450: 1999.)
ISO 2486: 2008;
Mléko, stanovení obsahu tuku rutinním postupem. (Revize ISO 2446: 1986).
ISO 3432: 2008;
Sýry. Stanovení obsahu tuku. Butyrometr pro metodu podle Van Gulika. (Revize ISO 3432: 1975.)
ISO 3433: 2008;
Sýry. Stanovení obsahu tuku. Metoda podle Van Gulika. (Revize ISO 3433: 1975.)
ISO 7208: 2008;
Odtučněné mléko, syrovátka a podmáslí. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 7208: 1999.)
ISO 7328: 2008;
Zmrzlina a zmrzlinové směsi na bázi mléka. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 7328: 1999.)
ISO 8381: 2008;
Kojenecká výživa na bázi mléka. Stanovení obsahu tuku, gravimetrická metoda (referenční). (Revize ISO 8381: 2000.)
8.2 Metody analýzy mléka a mléčných výrobků
 
ISO 9231: 2008;
Mléko a mléčné výrobky. Stanovení obsahu kyseliny benzoové a sorbové.
ISO/TS 17837: 2008;
Mléko a mléčné výrobky. Stanovení obsahu dusíku a výpočet surové bílkoviny metodou podle Kjeldahla.
8.3 Metody analýzy másla a mléčného tuku
 
 
 
8.4 Metody analýzy sýrů /kromě stanovení obsahu tuku/
 
 
 
8.5 Metody analýzy kaseinu a kaseinátů /kromě stanovení obsahu tuku/
 
ISO 5544: 2008;
Kaseiny – stanovení fixovaného popela, referenční metoda. (Revize ISO 5544: 1978.)
ISO 5545: 2008;
Syřidlový kasein a kaseináty – stanovení popela, referenční metoda. (Náhrada  ISO 5545: 1978.)
ISO 5547: 2008;
Kaseiny. Stanovení volných kyselin, referenční metoda. (Revize ISO 5547: 2008.)
ISO 22855: 2008;
Výrobky z ovoce a zeleniny. Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou HPLC.
9 MASO A MASNÉ VÝROBKY
 
9.1 Názvosloví
 
9.2 Metody analýzy
 
 
 
10 KOŘENÍ A BYLINY
 
10.1 Názvosloví
 
ISO 1003: 2008;
Koření a kořenící přípravky. Zázvor celý, v kouscích nebo mletý – specifikace. (Náhrada ISO 1003: 1980.)
10.2 Metody analýzy, odběr a příprava vzorků
 
ISO 6571: 2008;
Koření, kořenící přípravky a byliny. Stanovení obsahu éterických olejů. (Revize ISO 6571: 1984.)
11 KÁVA, ČAJ A KAKAO
 
11.1 Názvosloví, specifikace, skladování
 
11.2 Káva /metody analýzy/
 
ISO 6668: 2008;
Surová káva. Příprava vzorku k senzorickému vyšetření. (Revize ISO 6668: 1991 a ISO 6668: 2000 –TC1).
ISO 20481: 2008;
Vyšetření kávy a výrobků z kávy. Stanovení obsahu kofeinu – ryhlometoda pomocí HPLC. (Revize ISO/DIS 20481: 2006).
11.3. Čaj /metody analýzy/
 
11.4 Kakao /metody analýzy/
 
12 TABÁK A TABÁKOVÉ VÝROBKY
 
ISO 4387: 2008; AMD 1
Cigarety. Stanovení surového kondenzátu a beznikotinového sušeného kondenzátu za použití nakuřovacího zařízení pro rutinní analýzy. Změna 1.
ISO 6488: 2008;
Tabák a výrobky z tabáku. Stanovení obsahu vody metodou Karl Fischera. (Revize ISO 6488: 2004.)
ISO 22303: 2008;
Tabák. Stanovení nitrosaminů specifických pro tabák extrakcí pufry.
ISO 22634: 2008;
Cigarety. Stanovení benzo(a)pyrenu v hlavním proudu cigaretového kouře – kombinovaná metoda plynové chromatografie/hmotové spektrometrie.
13. VODA
 
ISO 5667-17: 2008;
Jakost vody. Odběr vzorků. Část 17: Návod na odběr suspendovaných látek. (Revize ISO 5667-17: 2000.)
ISO 9697: 2008;
Jakost vody. Stanovení celkové beta-aktivity v odsolené vodě. – metoda silné vrstvy. (Revize ISO 9697: 1992.)
ISO/DIS 13530: 2008;
Jakost vody. Návod na zjišťování kvality chemickou a fyzikálně-chemickou analýzou. (Revize ISO TR/13530: 1997 a ISO/DIS 13520: 2006.)
 
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 104, 2008, č. 4, 6, 7, 9, 10, 11/12
105, 2009, č. 1, 2, 3, 4