Bezpečnost potravin

Nové logo Ministerstva zemědělství

Vydáno: 21. 11. 2003
Autor:

Na tiskové konferenci 18. listopadu představil ministr zemědělství Jaroslav Palas nové logo Ministerstva zemědělství.

Podle názoru ministra toto logo tvarově i barevně vyjadřuje sepětí mezi čtyřmi hlavními oblastmi, které spadají do správy Ministerstva zemědělství: hnědá – zemědělství, modrá – vodohospodářství, zelená – lesy a oranžová – potraviny.
Výběr loga vyšel z průzkumu trhu a dvoukolového výběrového řízení. Členem komise, která rozhodla o konečném výsledku byl mimo jiné i docent Vysoké školy umělecko-průmyslové. Vítězný návrh pochází z dílny B.I.G. (Business Information Group) s.r.o., Praha 1 a jeho tvůrcem je Pavel Rakušan.
Využití loga bude velmi široké od publikací přes dopisní papíry a obálky po například propagační předměty. Toto nové logo pomůže také identifikovat a zviditelnit MZe v očích veřejnosti a zvýšit její zájem o problematiku tohoto resortu.
logoMZe
www.mze.cz