Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové limity pro plísňové toxiny v kukuřičných výrobcích do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nové limity pro plísňové toxiny v kukuřičných výrobcích

Vydáno: 3.10.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Nařízení 1126/2007/ES mění nařízení 1881/2006/ES tak, že se na základě novějších poznatků zvyšují limity pro zearalenon a fumonisiny.
Maximální limity pro fusariové toxiny v obilovinách a výrobcích z obilovin, včetně kukuřice a výrobků z kukuřice, byly původně stanoveny nařízením 856/3005/ES (tímto nařízením se měnilo nařízení 466/2001/ES, které bylo pro přehlednost posléze nahrazeno nařízením 1881/2006/ES).
U kukuřice nebyly v té době přesně známy všechny faktory, které se podílejí na tvorbě fusariových toxinů, a tak se počítalo s uplatněním maximálních limitů deoxynivalenolu a zearalenonu až od 1. července 2007 a fumonisinů B1 a B2 až od 1. října 2007. Toto časové období umožnilo provozovatelům potravinářských podniků, aby provedli šetření zaměřená na zdroje tvorby těchto mykotoxinů a na určení řídicích opatření, která je třeba podniknout, k co největšímu omezení jejich přítomnosti. Taková opatření pro prevenci a snížení kontaminace fusariovými toxiny byla poté zpracována v doporučení 2006/583/ES. Tato opatření měla být zapracována do národních zásad správné praxe.
Nové poznatky z praxe však také ukázaly, že je třeba původně stanovené limity zvýšit s ohledem na jejich splnitelnost. (V r. 2005 a 2006 byla vzhledem ke změně počasí zjištěna vyšší množství zearalenonu a fumonisinů, nikoli však deoxynivalenolu.)
Proto bylo nyní přijato nařízení 1126/2007/ES, kterým se nově stanoví maximální limity některých fusariových toxinů v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice.
 
Změny limitů v příloze nařízení (uvedeny tučně
Fusariový toxin
Položka č.
Surovina/potravina
Nejvyšší přípustné množství (μg/kg)
dříve
Nejvyšší přípustné množství (μg/kg)
nyní
2.4.3
Nezpracovaná kukuřice
1750
1750
 
Doplněno 2.4.8
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo
1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
-
 750
 
Doplněno 2.4.9
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
-
1250
Zearalenon
2.5.2
Nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím
200
350
 
2.5.4
Rafinovaný kukuřičný olej
200
400
 
2.5.6
Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové
cereálie
 
 50
100
 
Doplněno
2.5.9
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13
nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
-
200
 
 
Doplněno
2.5.10
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
 
-
300
 
2.6.1
Nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím
2 000
4 000
 
 
2.6.2
Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské
spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4
 
1 000
1 000
 
 
2.6.3
Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice
400
800
 
2.6.4
Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti
200
200
 
Doplněno
2.6.5
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13
nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
-
1 400
 
 
Doplněno
2.6.6
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu 1904 10 10
 
-
2 000
 
 
Nařízení bylo schváleno v září 2007 s retrospektivní platností od 1. července 2007 s tím, že revidované limity začnou platit od října 2007 (sklizeň kukuřice začíná v Evropě obvykle v polovině září a probíhá do konce října).
 
Úřední věstník ES, L 255, 29.09.2007, s. 14
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021