Bezpečnost potravin

Nové hodnoty ADI pro stabilizátory

Vydáno: 31. 12. 2004
Autor:

Na základě nových studií zvýšil úřad EFSA hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI) pro cukroestery a cukroglyceridy o 50 % na hodnotu 30 mg/kg tělesné hmotnosti.

Úřad EFSA stanovil nové hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI) pro dva potravinové stabilizátory, a sice pro cukroestery (E 473, estery sacharózy s mastnými kyselinami) a cukroglyceridy (E 474). Původní hodnota stanovená Vědeckým výborem pro potraviny byla 20 mg/kg tělesné hmotnosti a úřad EFSA ji zvýšil o 50 %.

Výše uvedené stabilizátory jsou schváleny k použití do širokého spektra potravin včetně výživových doplňků (v množství nezbytně nutném „quantum satis“), dále k povrchovému ošetření čerstvého ovoce (max. množství 1 až 20 g/kg) a do některých potravin jako pečivo či zálivky v množství 10 g/kg.

Podle odborníků jedna pochybně vedená studie ukazuje na potenciální laxativní účinek těchto aditiv, pokud se konzumují v množství přesahujícím 2 g/den, jiné dobře vedené studie však nezjistily negativní účinek při příjmu 1,5 g/den.

Na základě nových studií na myších a studií snášenlivosti u lidí rozhodl panel odborníků o ADI pro tyto stabilizátory v hodnotě 30 mg/kg tělesné hmotnosti.

EU Food Law, 2004, č. 190, s.8