Bezpečnost potravin

Nové evropské normy pro obaly

Vydáno: 13. 3. 2005
Autor:

V únoru 2005 byl ve Věstníku EU uveřejněn seznam nových standardů Evropského výboru pro standardizaci (CEN) týkajících se obalů a odpadu z obalů.

Ve Věstníku EU (C 44, s. 23 z 19. února 2005) bylo uveřejněno sdělení Komise týkající se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a odpadu z obalů. Komise tímto sdělením informuje o tom, že byly konečně schváleny nové CEN standardy pro obaly (viz tabulka).

 

Tabulka: Harmonizované standardy ke směrnici EU o obalech (směrnice č. 94/62/ES)

 

ESO1

Odkaz (reference) a název harmonizovaného standardu

CEN

EN 13 427:2004

Obal – Požadavky na použití evropských standardů v oblasti obalů a odpadu z obalů

CEN

EN 13 428:2004 (nahrazuje EN 13 428:2000)

Obal – Specifické požadavky na výrobu a složení – prevence snížením výchozího materiálu (zdroje)

CEN

EN 13 429:2004

Obal – Opětovné použití

CEN

EN 13 430:2004

Obal – Požadavky na obal obnovitelný recyklací materiálu

CEN

EN 13 431:2004

Obal – Požadavky na obal obnovitelný ve formě získání energie, včetně specifikace minimální energetické hodnoty

CEN

EN 13 432:2000

Obal – Požadavky na obal z hlediska kompostování a biodegradace – Schéma testování a kritéria hodnocení pro konečnou akceptovatelnost obalu

1) ESO, European Standards Organisations, zahrnuje:

– CEN, European Committee for Standardization, www.cenorm.be

– CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization, www.cenelec.org

– ETSI, European Telecommunications Standards Institute, www.etsi.org

 

Více informací o harmonizovaných standardech v EU


Příloha : Sdělení Komise z 19. února 2005 [pdf ; 88754 bytů]

 

Zdroj: PK ČR