Bezpečnost potravin

Nová vyhláška pro čerstvé a zpracované ovoce a zeleninu, skořápkové plody, houby a brambory

Vydáno: 12. 6. 2003
Autor:

Prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách č. 157/2003 Sb. nahradí dnem vstupu do EU vyhlášku č. 332/1997.

V souvislosti s prováděnou harmonizací českých právních předpisů s legislativou EU vydalo Ministerstvo zemědělství nově vyhlášku (č. 157/2003 Sb.) pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby a brambory a výrobky z nich. Z této vyhlášky budou u čerstvého ovoce a zeleniny vyjmuty odkazy na normy ČSN, protože okamžikem vstupu budou platit nařízení EU, kde jsou uvedeny obdobné specifikace a předpisy nesmějí být duplicitní. Názvy těchto nařízení EU jsou ve vyhlášce obsaženy.
Vyhláška mění některé požadavky na výrobky i na označování. Upravené (např. krájené) ovoce a zelenina bude označováno datem použitelnosti a teplotou skladování. Pokud jde o zpracované ovoce, dojde k zásadní změně v tom, že termín „marmeláda“ se bude moci používat jen pro výrobek z citrusových plodů. Nově jsou zařazeny specifikace některých výrobků, které se zatím na našem trhu nevyskytovaly (zázvor jedlý). Velmi rozsáhlé zůstávají technologické požadavky na výrobky z ovoce a zeleniny, protože bylo nutno ponechat zapracováno vše ze směrnice EU č. 79/693, která patří k těm starším, v nichž byly ještě požadavky podrobnější než v nových směrnicích. Oddíl „Suché skořápkové plody“ se v zásadě nemění, v oddíle „Houby“ se doplňuje jen odkaz na nařízení EU č. 2982/2002 o pěstování žampionů a proto se zrušuje příloha s popisem znaků jednotlivých tříd  jakosti žampionů. Do seznamu volně rostoucích hub je doplněn hřib borový. Oddíl „Brambory“ se zatím nemění.
/Vyhláška je publikována v části 12 seriálové publikace vydávané v ÚZPI „Česká potravinová legislativa“./

Sbírka zákonů, 3. 6. 2003, částka 59, s. 3327-3353