Bezpečnost potravin

Nová vyhláška ohledně škodlivých organismů

Vydáno: 27. 6. 2008
Autor:

Vyhláška 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ruší vyhlášku 330/2004 Sb.

Na základě zákona 326/2004 o rostlinolékařské péči byla 11. 6. 2008 přijata vyhláška Ministerstva zemědělství 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin, která nabývá účinnosti 12. 7. 2008.
Touto vyhláškou se ruší předpisy 330/2004 Sb.; 662/2004 Sb.; 247/2005 Sb.; 244/2006 Sb.; 493/2006 Sb.