Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová vyhláška 342/2012 o zdraví zvířat do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nová vyhláška 342/2012 o zdraví zvířat

Vydáno: 9.11.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Vyhláška 342/2012 Sb. s účinností od 1. listopadu 2012 ruší a nahrazuje dosavadní veterinární vyhlášku 296/2003 Sb. a její změnové vyhlášky.

Vyhláška 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, která byla přijata 8. října 2012, upravuje a nahrazuje mnohokrát změněnou vyhlášku 296/2003 Sb. a příslušné změnové vyhlášky. Nabývá účinnosti  1. listopadu 2012.

Vyhláška stanovuje:

a) veterinární požadavky na prostředí chovu, na ošetřování a ochranu před nákazami a přenosnými nemocemi a na uvádění zvířat na trh,

b) podmínky a náležitosti vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete,

c) veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně souvisejících veterinárních úkonů,

d) způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků k přepravě zvířat, a další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat,

e) požadavky na shromažďovací střediska a na zvířata do nich přijímaná,

f) veterinární požadavky na budovy a jiná zařízení k držení nakoupených zvířat, náležitosti žádosti o schválení obchodníka, způsob ověřování jeho základních znalostí,

g) pravidla pro zařazování stád, hospodářství a osob za ně odpovědných do sítě sledování, pravidla schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství,

h) náležitosti odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu,

i) náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání povolení podle § 51 odst. 1 zákona,

j) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta,

k) studijní předměty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, náležitosti, doklady o vzdělání a organizaci ověřování znalostí úředních veterinárních lékařů,

l) náležitosti žádosti o registraci podle § 64 odst. 1 veterinárního zákona, podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky,

m) podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí,

n) požadavky na specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře,

o) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě,

p) požadavky na specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)

q) požadavky na specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat podle plemenářského zákona, a na ověřování získaných znalostí.

Sbírka zákonů, 19. října 2012, č. 126, 4266-4295

 


 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021