Bezpečnost potravin

Nová technika mytí rukou zabraňuje křížové kontaminaci

Vydáno: 16. 11. 2007
Autor: pospisilova

Společnost Safeway Hygiene Services vyvinula nový, plně automatický systém mytí rukou, který vyhovuje všem požadavkům na hygienu v potravinářské výrobě.

Britská společnost Safeway Hygiene Services, SHS vyvinula nový, plně automatický systém mytí rukou, který vyhovuje všem požadavkům HACCP. Základem je nová jednotka pro hygienu rukou (Hand Hygiene Unit, HHU). Mikrobiologické testy prokázaly, že při 15sekundovém použití systému SHS HHU se docílí stejného stupně čistoty jako po minutovém standardním mytí rukou podle zásad HACCP. Systém byl vyvinut speciálně pro odstranění problémů špatné hygieny rukou a křížové kontaminace v potravinářském sektoru a byl testován v CCFRA (Campden & Chorleywood Food Research Association) za spolupráce s Bristol University FRPERC (Food Refrigeration and Process Engineering Centre). Postup mytí je následující: Pracovník vsune ruce do průhledného mycího prostoru, jehož konstrukce zabraňuje rozstřikování vody a vzdušnou kontaminaci, a poté se automaticky spustí cyklus mytí. Na ruce se automaticky dávkuje přesné množství vhodného detergentu a strategicky umístěné vysokotlaké vodní trysky aktivně odstraňují nečistoty a mikroorganismy z povrchu rukou. Systém je účinný zejména pro nehty a nehtovou kůžičku, které jsou nejrizikovějšími místy pro  bakterie. Každá fáze mytí je přesně nastavená, doba trvání je kontrolována a každé mytí je monitorováno a zaznamenáváno. Elektronické čidlo upozorní na každou situaci, kdy pracovník vyndá ruce z HHU dříve než je ukončen mycí cyklus. Zvuková signalizace pak zajišťuje, že pracovník nemůže vstoupit do výrobních prostor dříve, než je ukončen proces „bezpečného“ umytí rukou. Špatné umytí rukou je bezprostředně zaznamenáno v paměti systému. Zařízení, jehož instalace a údržba je velmi jednoduchá, se může používat v kombinaci se systémy vstupu do provozních prostor. Více informací na adrese