Bezpečnost potravin

Nová struktura Stálého výboru pro potraviny EU

Vydáno: 2. 1. 2003
Autor:

Stálý výbor pro potravinové řetězce a zdraví zvířat (SCFCAH) nahradí dosavadní výbory: Stálý veterinární výbor, Stálý výbor pro potraviny, Stálý výbor pro výživu zvířat a Stálý výbor pro ochranu rostlin.

V návaznosti na vytvoření Úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) podle nařízení 178/2002 byly nově organizovány i řídicí výbory. Stálý výbor pro potravinové řetězce a zdraví zvířat (SCFCAH) nahradí dosavadní výbory: Stálý veterinární výbor, Stálý výbor pro potraviny, Stálý výbor pro výživu zvířat a Stálý výbor pro ochranu rostlin. Nový výbor bude spolupracovat s Komisí při zpracování opatření v rámci potravinové bezpečnosti. Jeho mandát zahrnuje celý řetěz výroby potravin od zdraví chovaných zvířat až po výrobek na stole spotřebitele. Výbor je tvořen zástupci členských států z předsednictví jednoho z členů Komise. Struktura dalších pěti výborů zůstává nezměněna.
Výbor SCFCAH navrhl Komisi opatření zpřísňující dovoz masa a mléka do EU. Podle toho má od 1. 1. 2003 platit, že osoby z určitých třetích zemí nesmějí mít v zavazadle při vstupu do EU maso, mléko a výrobky z nich, pokud k tomu nemají zvláštní povolení veterinárních úřadů. Platí tedy stejné předpisy jako pro dovoz potravin, s nimiž se obchoduje. Opatření má chránit před zavlékáním slintavky a kulhavky. Může se přivážet kojenecká výživa a speciální potraviny potřebné ze zdravotních důvodů a to za podmínek, že tyto výrobky nemusí být před otevřením uchovávány v chladírně a že je výrobek balený a balení není otevřeno. Z působnosti opatření jsou vyjmuty země: Grónsko, Faerské ostrovy, Island, Norsko, Andorra, San Marino, Lichtensteinsko, Švýcarsko a uchazečské země kromě Turecka.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 11, s. 450