Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU válčí s ozónem z letních veder

Vydáno: 14. 9. 2003
Autor:

Směrnice rovněž stanoví dlouhodobé cíle ochrany lidského zdraví a vegetace před účinky ozónu do roku 2010.

Varovat obyvatelstvo před nebezpečnou koncentrací přízemního ozónu v ovzduší – jako během letošních letních veder – ukládá od dnešního dne nová směrnice Evropské unie o boji proti ozónovému znečištění. Směrnice rovněž stanoví dlouhodobé cíle ochrany lidského zdraví a vegetace před účinky ozónu do roku 2010.
„Letošní vedra ještě jednou ukázala, že se dosud dostatečně neumíme vypořádat s důsledky znečišťování ovzduší, což se bezprostředně odráží na zdraví lidí. Růst silniční dopravy představuje vážný ekologický a zdravotní problém,“ míní komisařka Margot Wallströmová.

Zatímco ve vyšších složkách atmosféry ozónová vrstva chrání před slunečními paprsky, způsobujícími rakovinu kůže a škody na vegetaci, ozón v ovzduší může dráždit dýchací cesty, zejména u astmatiků a lidí trpících plicními nemocemi. Při vyšších koncentracích, nad 240 mikrogramů na metr kubický, může u citlivějších lidí, dětí a starých lidí vyvolávat velice vážné dýchací potíže. K poškození vegetace stačí koncentrace na úrovni 80 mikrogramů. Koncentrace ozónu stoupá především v létě, v důsledku nadprůměrně slunného počasí a zplodin, jejichž hlavními zdroji jsou petrochemický průmysl a silniční doprava.

Znečišťování ovzduší v Unii se během poslední dekády zmenšilo o 30 až 50 procent, avšak to se netýkalo koncentrace ozónu. Ta se letos v létě na mnoha místech Evropy vyšplhala na rekordní úroveň, odpovídající stavu z počátku 90 let. V Británii úroveň ozónu počátkem srpna překročila 180 mikrogramů na metr krychlový a Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko a část Německa zaznamenaly více než 240 mikrogramů.

Nová směrnice ukládá členským státům varovat veřejnost, jakmile úroveň ozónu v ovzduší překročí 180 mikrogramů na metr kubický. U koncentrace přesahující 240 mikrogramů jsou na místě krátkodobá opatření jako omezení silniční dopravy, varování obyvatelstva před zvýšenou fyzickou námahou a doporučení citlivějším lidem nevycházet z domu.

http://www.ekolist.cz

EkoList, 12. 9. 2003