Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU pro čistotu vybraných aditiv

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Směrnice Komise 2004/45/ES, která novelizuje směrnici 96/77/ES, vstupuje v platnost 10. května 2004, v členských státech od 1. dubna 2005. Týká se těchto přídatných látek: karagenan, mořská řasa eucheuma, hydrogenovaný poly-1-decen a benzylalkohol.

Dne 20. dubna 2004 byla publikována ve Věstníku EU (OJ L 113, 20. 4. 2004, s. 19) směrnice Komise 2004/45/ES, která novelizuje směrnici 96/77/ES stanovující kritéria čistoty pro karagenan (E 407), zpracovanou mořskou řasu Eucheumu (E 407 a), hydrogenovaný poly-1-decen (E 907) a benzylalkohol (E 1519). Uvedená směrnice vstupuje v platnost dne 10. května 2004 a členské státy musí vyhovět této směrnici od 1. dubna 2005. Výrobky uvedené na trh před 1. dubnem 2005 se budou moci prodávat do zlikvidování zásob.

E 407 karagenan se získává z červených mořských řas skupiny Rhodophyceae, přirozených kmenů: Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae a Furcellariaceae;
E 407a zpracovaná mořská řasa eucheuma se získává z přirozených kmenů Eucheuma cottonii a Eucheuma spinosum červených mořských řas skupiny Rhodophyceae.

Směrnice 2004/45/ES [pdf ; 110783 bytů]