Bezpečnost potravin

Nová řada alergenových kitů TECRA®

Vydáno: 23. 6. 2005
Autor:

Společnost Biotrace International uvedla na trh první dva produkty nové řady alergenových kitů TECRA®, učené pro detekci a kvantitativní měření specifických vaječných proteinů a arašídů.

Britská společnost Biotrace International uvedla na trh první produkty nové řady alergenových kitů TECRA®. Alergen Visual Immunoassays (VIA™) je určen pro detekci a kvantitativní měření specifických alergenů v potravinách a podobných vzorcích. Test se může používat k vyšetřování vzorků potravin a dalších produktů na rezidua alergenů stejně jako pro environmentální stěry. První kit – TECRA Egg VIA™ je určen k detekci a kvantifikaci vajec přítomných v potravinách a příbuzných produktech.

Charakteristika kitů:
• výsledky se získají za dvě hodiny,
• je možno detektovat přítomnost bílkových i žloutkových proteinů,
• detekce se může provádět v syrových i vařených vejcích,
• detekci přítomnosti, resp. absence vajec ve vzorku je možno provádět kvalitativně nebo kvantitativně,
• k vizuálnímu odečítání výsledků (přítomnost/absence) je možno použít barevný štítek,
• pro snadnou interpretaci kvantitativních výsledků slouží TECRA Egg kalkulátor,
• pomocí kitu lze detektovat množství vaječného proteinu <0,5 ppm,
• kvantitativně možno stanovit vaječný protein v mezích 0,6–15 ppm,
• všechny reagencie jsou dodávány společně s kitem,
• postup extrakce je velmi jednoduchý.
                        
Druhý kit – Peanut Visual Immunoassay (VIA™) je určen k rychlému a specifickému detektování a měření množství arašídů v potravinách a příbuzných produktech:
• výsledky se získají během dvou hodin,
• je možno detektovat přítomnost syrových i tepelně upravených arašídů,
• je možno provádět kvalitativní (přítomnost, resp. absence) i kvantitativní stanovení,
• výsledky lze vizuálně odečítat na barevném štítku,
• pro snadnou interpretaci kvantitativních výsledků je možno použít TECRA Peanut kalkulátor,
• kit umožňuje detektovat arašídy v množství <0,5 ppm,
• kvantitativně lze stanovit arašídy v množství 2,5–20 ppm,
• všechny reagencie jsou zajištěny,
• postup extrakce je velni jednoduchý.
                                        
Nové testovací kity mají usnadnit výrobcům potravin vyhovět celosvětově uplatňovaným směrnicím o povinném deklarování hlavních alergenů na etiketách výrobků. Více informací na adrese nebo zde

Food Australia,  57, 2005,  č. 6, s. 221