Bezpečnost potravin

Nová publikace EFSA

Vydáno: 1. 11. 2006
Autor:

Zaměřuje se na posouzení rizika ze zvířat určených k produkci potravin. Vydáno v říjnu 2006.

V říjnu 2006 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) novou publikaci pod názvem “Food Producing Animals” (ISBN: 92-9199-030-2). Jde o souhrnnou zprávu ze 4. vědeckého kolokvia EFSA, které se zaměřovalo na zásady posuzování rizika ze zvířat určených k produkci potravin. Uvedené kolokvium se uskutečnilo ve dnech 1.–2. prosince 2005 v Parmě (Itálie).

Diskuse na kolokviu probíhala ve čtyřech pracovních skupinách:

1.+2. Posuzování rizika z hlediska šíření endemických infekcí a onemocnění zvířat.

3. Posuzování rizika z importu živočišných patogenů.

4. Posuzování rizika z welfaru zvířat.

 

Součástí publikace jsou přílohy:

P1: Program 4. kolokvia EFSA.

P2: Účastníci kolokvia.

P3: Prezentace na kolokviu.

P4: Slidy z diskusních skupin.

 

Úplný text publikace je k dispozici v příloze.

 

Příloha: Food Producing Animals (pdf, 6,29 MB)

 

EFSA

Pozn.: Přehled kolokvií organizovaných EFSA