Bezpečnost potravin

Nová opatření EK pro omezení patulinu v jablečných výrobcích

Vydáno: 21. 8. 2003
Autor:

Evropská komise přijala nová opatření ke snížení obsahu patulinu v potravinách, především v jablečných šťávách a dalších jablečných výrobcích, závazné směrnice pro výrobce těchto potravin a pokyny pro odběr vzorků a příslušné metody analýzy.

Evropská komise přijala nová opatření k omezení hladiny potenciálně karcinogenního mykotoxinu patulinu v ovocných šťávách, zejména jablečném džusu a dalších jablečných výrobcích. Patulin se může vyskytovat v různých druzích nahnilého ovoce, nejvýznamnějším zdrojem jsou však jablka. Přestože výsledky šetření míry ohrožení evropské populace patulinem ukázaly, že průměrný příjem patulinu je výrazně nižší než maximální tolerovatelná denní dávka, která činí 0,4 µg/kg tělesné hmotnosti, může být u některých skupin spotřebitelů, především dětí, riziko překročení povolené hranice zvýšené, vzhledem ke značnému množství konzumovaných jablek. Z důvodu ochrany zdraví spotřebitele je proto nezbytné stanovit maximální hladinu patulinu v inkriminovaných potravinách. Nová opatření EK, přijatá 12. července t.r. jsou zaměřena na omezení přítomnosti patulinu v potravinách na nejnižší možnou dosažitelnou hladinu. Prvním z nich je pozměnění a doplnění směrnice 466/2001, která stanoví pro patulin maximální hodnotu v široké škále převážně jablečných výrobků. Dosud existující maximum 50 µg/kg bude pravděpodobně přehodnoceno tak, aby došlo k jeho snížení. Komise dále přijala Doporučení pro prevenci a snížení obsahu patulinu v jablečných šťávách a podobných výrobcích, která obsahují závazné směrnice pro výrobce a měla by se realizovat ve zpracovatelském průmyslu. Mimoto byly schváleny pokyny pro odebírání vzorků a analytické metody pro oficiální kontrolu patulinu v potravinách. Nová opatření byla projednána s členskými státy prostřednictvím Stálého výboru pro potravinové řetězce a animální zdraví s pozitivním výsledkem minulý měsíc.
http://www.foodsafetytoday.com