Bezpečnost potravin

Nová kniha o potravní vláknině

Vydáno: 21. 3. 2008
Autor:

Nová publikace AACC International Press věnovaná potravní vláknině, s názvem Dietary fibre components and functions.

Nová publikace AACC International Press věnovaná potravní vláknině, s názvem Dietary fibre components and functions (ed. SALOVAARA, H., GATES, F., TENKANEN, M., vyd. prosinec 2007, 346 stran, ISBN 978-90-8686-019-7, Item No. 60197, 123 USD) je základním zdrojem informací pro výzkumné a odborné pracovníky zabývající se bioprocesy a potravinářskou technologií. Kniha soustřeďuje maximum výsledků výzkumů z oblasti potravní vlákniny a bude nepostradatelnou pomůckou pro všechny pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem v této oblasti. Jednotlivé kapitoly jsou napsány předními odborníky a jsou věnovány následujícím tématům:
Potravní vláknina, celá zrna nebo obojí?
Chemická struktura a funkce buněčných stěn cereálních zrn a rostlinných materiálů
Úloha beta-glukanu v ječmeni
Faktory ovlivňující biologickou aktivitu cereálních beta-glukanů
Rozpustná ovesná vláknina a zdravotní tvrzení
Reologie a fyziologie rozpustné vlákniny, vzájemné vztahy a možnosti využití
Osud beta-glukanu v průběhu výroby chleba
Stanovení modifikovaných neškrobových polysacharidů jako potravní vlákniny pomocí kapalinové chromatografie
Metabolická konverze sacharidů z potravy působením střevních mikroorganismů
Fermentace frakcí vlákniny z ječmene in vitro
Butyrylované rezistentní škroby a vliv tepelného působení na amylolýzu in vitro a mastné kyseliny s krátkým řetězcem in vivo
Molekulová hmotnost guarové gumy a její vliv na profil mastných kyselin s krátkým řetězcem
Lignany a jiné doprovodné látky
Žitné a další přírodní cereální vlákniny
Inulin a oligofruktóza – jejich vliv na absorpci minerálních látek a zdraví kostí
Akáciová guma, přírodní multifunkční vláknina
Fermentace otrub jako způsob zlepšení kvality pšeničného chleba s vysokým obsahem vlákniny
Strava s viskózní vlákninou a její vliv na sérový cholesterol
Vliv rezistentního maltodextrinu na hladinu krevní glukózy, inzulinu a triacylglycerolů, a akumulace tuku po jídle
Zhodnocení výsledků workshopu o metodách stanovení potravní vlákniny v Helsinkách 2006. Více informací na adrese