Bezpečnost potravin

Nová informační síť pro bezpečnost potravin

Vydáno: 11. 8. 2004
Autor:

WHO vybudovala novou mezinárodní informační siť Úřadů pro bezpečnost potravin nazvanou INFOSAN, která má sloužit ke zlepšení spolupráce mezi úřady pro bezpečnost potravin na národní a mezinárodní úrovni.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vybudovala novou mezinárodní informační siť Úřadů pro bezpečnost potravin nazvanou INFOSAN (International Food Safety Authorities Network), která má sloužit ke zlepšení spolupráce mezi úřady pro bezpečnost potravin na národní a mezinárodní úrovni. Síť by měla být důležitým prostředkem pro rutinní výměnu informací o problémech bezpečnosti potravin mezi různými mezinárodními institucemi pro bezpečnost potravin a umožňovat rychlý přístup k informacím. Integrální částí sítě INFOSAN bude pohotovostní síť bezpečnosti potravin INFOSAN EMERGENCY, která je zamýšlena jako doplněk a podpora již existující sítě GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network) zahrnující složku varování před chemickým nebezpečím. Více informací na adrese  .

http://www.foodsafetytoday.com