Bezpečnost potravin

Nová databáze potenciálních karcinogenů v potravinách

Vydáno: 14. 8. 2004
Autor:

Výzkumníci z univerzity v Barceloně budují novou databázi obsahující údaje o potenciálně karcinogenních látkách, vytvářených v průběhu tepelného opracování a konzervace potravin, s cílem poskytnout zdroje informací pro hodnocení jejich zdravotního rizika a působení v potravinách.

Španělští výzkumníci zveřejnili novou databázi obsahující údaje o potenciálně karcinogenních látkách, vytvářených v průběhu tepelného opracování a konzervace potravin, s cílem poskytnout zdroje informací pro hodnocení jejich zdravotního rizika. Databáze je budována pracovníky univerzity v Barceloně, kteří se zabývají výzkumem rakoviny v souvislosti s výživou v evropských zemích a její základ tvoří informace získané extenzivním studiem 139 vědeckých publikací. Jsou zde údaje o dusitanech, dusičnanech, nitrosaminech, heterocyklických aminech a polycyklických aromatických uhlovodících (PAH). Databázi je možno stáhnout ve formě tabulky z webu

http://www.foodsafetytoday.com