Bezpečnost potravin

Norma ISO/TS 22003: 2007 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

Vydáno: 24. 11. 2007
Autor: pospisilova

Norma schválená k přímému používání v ČR doplňuje normu ČSN 56/0834: 2007. Je uveden seznam certifikačních organizací.

Dne 15. 2. 2007 byla vydána technická specifikace ISO/TS 22003: 2007, která je určena pro certifikační organizace provádějící akreditované pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin podle normy ISO 22000: 2005.
Jsou v ní např. formulovány požadavky na délku trvání auditu. K základní době auditu (v potravinářství 1,5 dne) se přidává, (pokud má podnik zavedeno více plánů HACCP), půl dne za každý plán, dále čtvrt dne, pokud podnik nemá certifikovaný systém řízení a dalších až 5 dní podle počtu pracovníků podniku.
Norma je schválena k přímému používání v ČR a doplňuje tak normu ČSN 56/0834: 2007 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.