Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nodulární dermatitida skotu: vakcinace vede k snížení počtu ohnisek nákazy do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Nodulární dermatitida skotu: vakcinace vede k snížení počtu ohnisek nákazy

Vydáno: 27.2.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Zpráva úřadu EFSA poskytuje aktuální údaje o výskytu nodulární dermatitidy skotu a účinnosti vakcinace a analyzuje rizikové faktory pro šíření nákazy v jihovýchodní Evropě.

Foto: Shutterstock

Počet ohnisek nodulární dermatitidy skotu (NDS) v balkánském regionu dramaticky poklesl – o 95 %, tj. ze 7 483 ohnisek v roce 2016 na 385 v roce 2017. Čísla potvrzují, že vakcinace skotu – doporučená úřadem EFSA v roce 2016 – je nejúčinnějším způsobem, jak zabránit šíření této nákazy.

Ve zprávě, kterou 19. února 2018 zveřejnil úřad EFSA, je aktualizován výskyt NDS a účinnost vakcinace a jsou analyzovány rizikové faktory pro šíření nákazy v jihovýchodní Evropě. Zpráva vychází z údajů shromážděných postiženými i potenciálně ohroženými zeměmi.

Alessandro Broglia, veterinární lékař EFSA, varoval: "I když se počet ohnisek výrazně snížil, nákaza nebyla v tomto regionu zlikvidována, a proto musíme zůstat ostražití."

V roce 2017 byla většina ohnisek (379) hlášena z oblastí Albánie, kde nebyl vakcinační program dosud ukončen. Jen málo ohnisek se objevilo v jiných zemích – dvě v Řecku a čtyři v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

Jedním z faktorů zodpovědných za šíření NDS je zvýšení populační hustoty hmyzu jako přenašeče nákazy v důsledku vyšších teplot.

Odborníci mimo jiné dospěli k závěru, že v Řecku je riziko infekce šestkrát vyšší u zvířat ve venkovním chovu, než u ustájených zvířat. Důvodem je skutečnost, že zvířata jsou při pobytu v přírodě více vystavena hmyzím vektorům.

Spolupráce

Spolupráce a angažovanost zemí zapojených do sběru dat byla pro zprávu klíčová. Úřad EFSA využil údaje poskytnuté Albánií, Bulharskem, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Řeckem, Kosovem [1], Černou Horou, Srbskem a Tureckem.


[1] Tímto označením nejsou dotčeny postoje týkající se statutu, které jsou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora ke kosovské deklaraci nezávislosti.


Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021