Bezpečnost potravin

Nízkopatogenní virus ptačí chřipky v Německu

Vydáno: 17. 12. 2008
Autor:

Méně nebezpečný typ viru H5N2 ptačí chřipky se již rozšířil do čtyř chovů krůt v Dolním Sasku.  

Hannover (aho) – Na základě výskytu nízkopatogenního (méně infekčního) viru aviární influenzy typu H5N2 (ne H5N1) bylo dosud ve čtyřech výkrmnách krůt v okrese Cloppenburg (Dolní Sasko) vzhledem k nevyjasněné příčině zavlečení nákazy a možného rizika ze strany divoce žijícího ptactva na základě epidemiologických šetření vydán zákaz volného chovu drůbeže. Všechna dosud chovaná hejna drůbeže venku nebo s venkovním výběhem musela být urychleně přesunuta zpět do zastřešených budov. Již řadu let byl z důvodu latentního nebezpečí propuknutí ptačí chřipky možný volný chov drůbeže (slepic, kachen, husí, atd.) pouze na základě získání zvláštního povolení v příslušném okrese.
 
Jedinou výjimkou z nynějšího zákazu je chov drůbeže ve venkovních voliérách (chráněné shora nepropustnou střechou a bočním zabezpečení proti volně žijícím ptákům).
I při výskytu nízkopatogenní varianty ptačí chřipky však vzniká nebezpečí dalšího vývoje směrem k vysocepatogenní formě tohoto onemocnění. I když není známa příčina propuknutí nákazy, je nutné učinit všechno pro to, aby se zabránilo přenosu infekce. To platí také pro privátní chovy. Ministerstvo zemědělství žádá chovatele drůbeže o pochopení pro tato nutná opatření, která mají za úkol ochránit všechna privátní i komerční chovatelská zařízení.
 
V Dolním Sasku je chováno přibližně 22 mil slepic, 48 mil. brojlerů ve výkrmu, 250 000 husí, 1,5 mil. kachen a 5 mil. krocanů, k tomu je ještě nutné připočítat velké množství privátně držené drůbeže.
 
V lokalitách Garrel a Bösel v okrese Cloppenburg byly postiženy výskytem viru ptačí chřipky čtyři chovy krůt s celkovým počtem 58 000 ptáků. V uplynulých dnech bylo již 43 000 infikovaných krůt usmrceno. Vedoucí okresního veterinárního úřadu v Cloppenburgu Karl-Wilhelm Paschertz uvedl pro tisk, že virus vykazuje vysokou tendenci šíření.
 
Niedersachsen: Freilandverbot für Geflügel wegen “mildem” Aviären Influenzavirus “H5N2″
Hohe Ausbreitungstendenz: Aviäre Influenza breitet sich im Kreis Cloppenburg aus
[cit. 2008-12-15], www.animal-health-online.de