Bezpečnost potravin

Nitrofurany v živočišných potravinách

Vydáno: 30. 10. 2002
Autor:

škodlivé antibiotikum, škodlivé štěpné produkty, drůbež, Čína, nová metoda stanovení

Na základě nové analytické metody je nyní možné zjistit nejen antibiotika ze skupiny nitrofuranů, ale i jejich štěpné produkty.
Nitrofurany jsou antibiotika, která jsou v lidské medicíně používána krátce. Protože však při dlouhodobých pokusech na laboratorních zvířatech byly zjištěny dědičné vady a vznik tumorů, bylo jejich používání u zvířat chovaných k výrobě potravin v řadě zemí zakázáno.
V únoru r. 2002 byla v EU zjištěna rezidua nitrofuranů v mořských produktech a v drůbežím mase dovezeném z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Od té doby byly z tohoto hlediska prověřovány dalších produkty z jihovýchodní Asie a dalších zemí. K tomu účelu byla vyvinuta nová metoda, která je schopna zjistit nejen výchozí nitrofurany, které jsou velmi nestálé, ale i jejich štěpné produkty, které vydrží mnohem déle, a které jsou rovněž hodnoceny jako velmi problematické. Přitom byly zjištěny štěpné produkty nitrofuranů v drůbežím mase z řady čínských jatečných závodů. Ve vzorcích z Francie, Německa a Maďarska tyto látky zjištěny nebyly. Příslušné závody byly uzavřeny. Další vyšetřování ukáže, zda je problém omezen jen na drůbež z Číny.
Švýcarský Spolkový veterinární úřad (BVET) a Spolkový zdravotní úřad (BAG) informovaly dovozce a požadovaly, aby se postarali o to, že příslušné zboží se nedostane do oběhu. Kantonální správa bude dodržování těchto opatření namátkově prověřovat. Nová metoda umožní, že kontrolování bude prováděno v širším měřítku. BAG zavedl od 13. 8. 2002 mezní hodnoty pro nitrofurany a jejich štěpné produkty
Lebensm. Technol., 35, 2002, č. 9, s. 318