Bezpečnost potravin

NFIF 2003: Nové funkční přísady a potraviny – evropský výzkum

Vydáno: 10. 1. 2003
Autor:

Konference na téma nových funkčních přísad a potravin se uskuteční ve dnech 9.–11. dubna 2003 v Kodani. Uvedená konference je určena ke hledání partnerů pro řešení prioritní oblasti 6. rámcového výzkumného programu EU: kvalita a bezpečnost potravin.

Ve dnech 9.–11. dubna 2003 se uskuteční v Kodani (Dánsko) konference na téma “Nové funkční přísady a potraviny – bezpečnost, zdraví a pohotovost”, kterou organizuje EFFoST (European Federation of Food Science and Technology) společně s LMC (Centre for Advanced Food Studies, Dánsko). Na program konference jsou zařazeny tyto hlavní sekce:
– Nové lipidy: struktura a funkce
– Enzymy a bioaktivní peptidy
– Aromata a nutriční faktory – řízené uvolňování
– Požadavek pohotovosti a čerstvosti
– Zpětná vysledovatelnost a odhad rizika/prospěchu
– Funkční a specializované sacharidy
– Pre- a probiotika
– Lepší využití bílkovin
– Antioxidanty – ochrana potravin a zdraví
– Představy spotřebitelů a přijatelnost pro spotřebitele
– Vyhlídky do budoucnosti

Dne 10. dubna 2003 bude předána cena EFFoST za výzkum nejlepší vědecké inovaci v potravinářské vědě a technologii jednomu z mladých vědeckých pracovníků.
Konference bude rovněž místem setkání výzkumných pracovníků a výzkumných institucí, které hledají partnery pro spolupráci, která je jednou z priorit 6. rámcového programu EU: Kvalita a bezpečnost potravin.
Pro navazování kontaktů bude vyčleněn pátek 11. 4. 2003 v době od 13 do 16 hodin. Setkání bude organizováno tak, aby se mohly prezentovat tzv. Networks of Excelence (NoE) a Integrated Projects (IP) a jednotlivým vědeckým pracovníkům bude dána příležitost prezentovat svůj příspěvek do specifické “NoE” nebo “IP”.
Před vlastní konferencí se uskuteční sedm workshopů a seminářů. Na internetové adrese workshop je uveden přehled těchto akcí (organizátor, místo konání, obsah workshopu/semináře).
Vybrané referáty z konference IFIF 2003 budou publikovány ve speckálním vydání časopisu Innovative Food Science and Emerging Technologies (IFSET) a Trends in Food Science and Technology (TIFS), který je ve fondu knihovny ÚZPI.

Podrobné informace o NFIF 2003 jsou k dispozici ZDE.