Bezpečnost potravin

Neobvyklé zdroje salmonely

Vydáno: 10. 9. 2004
Autor:

Světová zdravotnická organizace (WHO) prostřednictvím sítě INFOSAN informuje o dvou neobvyklých zdrojích salmonely, a to: syrových kalifornských mandlích a cukrovinkách na bázi sezamu.

Výskyt salmonelóz v důsledku konzumace potravin je obvykle spojen s konzumací kontaminovaných potravin živočišného původu, např. vajec nebo drůbežího masa nebo s konzumací čerstvé produkce kontaminované stolicí. Během posledních několika let se objevují informace o výskytu salmonelóz ve spojení s neobvyklými potravinářskými zdroji–výrobky. Řada těchto výrobků má dlouhou údržnost (více než 1 rok) a je určena k přímé konzumaci (ready-to-eat). Dva neobvyklé zdroje salmonely jsou uvedeny níže. Světová zdravotnická organizace (WHO) chce na těchto příkladech zvýšit povědomí všech autorit zabývajících se bezpečností potravin o potenciálních vlivech neobvyklých zdrojů salmonely na veřejné zdraví.

 

1. Epidemie infekcí Salmonella Enteritidis spojená s konzumací syrových přírodních mandlí

 

V období mezi březnem 2003 a dubnem 2004 bylo v USA identifikováno 32 případů výskytu onemocnění způsobeného salmonelou. Zdrojem infekce byly mandle (od firmy Paramount Farms, Kalifornie, USA), které se prodávaly po celých USA pod různými značkami a exportovaly se také do Číny (včetně provincie Tchajwan), Korejské lidově demokratické republiky, Francie, Itálie, Japonska, Malajsie, Mexika a Velké Británie.

Úřad pro potraviny a léky v USA (US FDA) informoval země, které obdržely příslušné mandle a několik výrobků s jejich obsahem, aby výrobky stáhly z prodeje. Více informací je k dispozici na internetové adrese FDA. Četné zdravotnické autority v USA v současné době provádějí šetření.

 

Výskyt salmonelózy ve spojení s mandlemi je zřídkavý a je spojen pouze s mandlemi konzumovanými v syrovém stavu, bez dalšího opracování.

První informace o výskytu salmonelózy v důsledku konzumace syrových mandlí byla zaznamenána v Kanadě v roce 2001. Salmonela byla objevena v neotevřených výrobcích a na farmách, kde se mandle pěstovaly, avšak zdroj bakterie nebyl identifikován. Více informací je k dispozici na internetových stránkách Health Canada.

 

2. Potraviny na bázi sezamu – halva a tahini z oblasti Středního východu

 

V posledních letech došlo k několika velkým výskytům infekce způsobené salmonelou v důsledku konzumace potravin na bázi sezamu (halva a tahini) importovaných ze zemí Středního východu.

V roce 2001 došlo k výskytu Salmonella Typhimurium DT104 po konzumaci především výrobku halva – cukrovinky vyrobené ze sezamových semen, medu a aromatizujících látek a to v Německu, Švédsku, Norsku a Austrálii. Více informací je k dispozici na internetové stránce “Eurosurveillance”.

V roce 2003 bylo hlášeno 55 případů výskytu Salmonella Montevideo v Austrálii v souvislosti s importovaným výrobkem tahini. Došlo k několika případům stahování výrobku z prodeje. Více informací je k dispozici zde.

Také ve Velké Británii vydal FSA (Food Standard Agency) varování před konzumací tahini a výrobky importované do Velké Británie byly na základě pozitivních nálezů v mikrobiologických testech staženy z prodeje. Více informací zde.

 Studie, ve které se sledovalo přežití bakterie Salmonella Enteritidis v halvě, dospěla k závěru, že bakterie je schopna po inokulaci přežít 8 měsíců. Uvedené výrobky jsou pravděpodobně kontaminovány v nízkých koncentracích. Špatná manipulace s výrobkem nebo dlouhé skladování bez chlazení podporují růst bakterie a následnou infekci u lidí.

 

WHO za podpory vlády ve Španělsku spustila pod názvem INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) novou mezinárodní síť zajišťující rychlou informovanost úřadů pro bezpečnost potravin. Její součástí je “INFOSAN EMERGENCY” – síť krizových hlášení. Informace z této sítě jsou prostřednictvím regionálních úřadoven zasílány všem autoritám dohlížejícím nad bezpečností potravin.

Více informací o INFOSAN v češtině.  

 

Příloha : INFOSAN_neobvyklé zdroje salmonely [pdf ; 31681 bytů]