Bezpečnost potravin

Nemoci z potravin a jejich kontrola v USA

Vydáno: 10. 2. 2003
Autor:

V USA byly zavedeny dva systémy dohledu nad výskytem onemocnění z potravin: FoodNet a PulseNet.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v USA zavedl během posledních několika let dva programy, a to:
– FoodNet, systém dohledu nad výskytem onemocnění z potravin,
– PulseNet, elektronický systém, který uchovává “fingerprints” patogenů, které způsobují nemoci z potravin.

FoodNet
Do projektu FoodNet je zapojeno v současné době devět států USA (California, Colorado, Connecticut, Georgia, New York, Maryland, Minnesota, Oregon a Tennessee), dále Ministerstvo zemědělství USA (USDA) a Úřad pro potraviny a léky (FDA). Projekt spočívá v monitorování onemocnění, která jsou způsobena potravinami a zahrnuje i epidemiologické studie, které mají napomáhat zdravotnickým zařízením lépe porozumět epidemiologii onemocnění z potravin.
V rámci FoodNet se sledují onemocnění způsobená těmito mikroorganismy: Campylobacter, Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia enterocolitica, Cryptosporidium a Cyclospora.
FoodNet se liší od ostatních systémů dohledu nad onemocněním z potravin. Dosud používané systémy “pasivního” dohledu fungovaly tak, že klinické laboratoře nahlásily případy onemocnění z potravin státním zdravotním institucím (departments) a ty je předávaly CDC. Ačkoliv jsou onemocnění z potravin velmi běžná, byla CDC informována pouze o některých případech výskytu. FoodNet je systém “aktivního” dohledu. Nové případy onemocnění z potravin jsou elektronicky zasílány CDC, což umožňuje rychle a přesně reagovat na objevující se nové případy v jiných místech.
Více informací o FoodNet je k dispozici na internetové adrese projektu FoodNet.

PulseNet
PulseNet je systém včasného varování před propuknutím onemocnění z potravin. Jde o národní síť laboratoří veřejného zdraví, které provádějí pomocí gelové elektroforézy v pulzním poli “fingerprinting” DNA u bakterií, které mohou pocházet z potravin.
PulseNet  poskytuje důležité údaje pro včasné rozpoznání a vyšetřování epidemií, čímž se snižují náklady spojené s onemocněním z potravin. Dříve se výskyt onemocnění z potravin nezjistil dříve, dokud neonemocněl velký počet osob. Implementací technologie PulseNet byl zjištěn výskyt E. coli O157:H7 u tří osob v různých státech nebo po konzumaci krůtích výrobků 29 případů listerióz u osob v deseti státech USA.
Více informací o PulseNet je k dispozici na internetové adrese projektu PulseNet.

Food Control, 14, 2003, č. 2, s. 73–74