Bezpečnost potravin

Německá komise pro potraviny podobné léčivům

Vydáno: 20. 6. 2013
Autor: berankova1

Německé spolkové úřady BVL a BfArM sestavily 13člennou komisi na pomoc při vymezování hranice mezi potravinou a léčivem.

Koncem ledna 2013 byla v Německu vytvořena nová komise expertů,

která by měla zpracovat kritéria a zaujímat stanoviska, která by měla usnadnit rozhodování ohledně vymezení hranice mezi potravinou a léčivem. Gremium bylo sestaveno z odborníků Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) a Spolkového institutu pro léčiva a léčivé produkty (BfArM).

Ze 13 členů je šest odborníků v různých vědeckých disciplínách (toxikologie, farmakologie, léčebná výživa aj.), pět dalších je z dozorových úřadů, a poslední dva, kteří nemají hlasovací právo jsou z BVL a BfArM.

Důvodem zřízení komise je skutečnost, že jsou stále více používány potravinové složky, u nichž v závislosti na dávce není vyloučen léčivý účinek, nebo jejichž použití v potravinách je sporné, třeba kvůli tomu, že by jako „novel food“, měly být schváleny.

Problémy dělají především velmi rozmanité doplňky stravy, které jsou často distribuovány přes internet.

Dtsch. Lebensm. Rdsch.,  109, 2013, č. 5, s. 240