Bezpečnost potravin

Nelegální prodej jedlých olejů z GMO na Slovensku

Vydáno: 6. 10. 2004
Autor:

Setuze a dalším genetickým hříšníkům (Ahold, Brölio a Tesco) hrozí vysoká pokuta.

Organizace Greenpeace objevila na Slovensku už tři oleje vyrobené z geneticky modifikované (GM) sóji firmy Monsanto, které byly prodávány obchodními řetězci Tesco a Ahold bez patřičných povolení, tedy nelegálně.
První GM výrobek na slovenském trhu objevili aktivisté Greenpeace 25. srpna a jednalo se o olej Ceresol vyrobený ústeckou Setuzou. Ceresol obsahoval olej z GM sóji MON-04032-6 americké firmy Monsanto a jeho dvoulitrové balení prodával britský řetězec Tesco.
Greenpeace o výskytu oleje informovala Úřad veřejného zdravotnictví SR pro podezření, že nalezené výrobky vyrobené z GMO nebyly povoleny ministerstvem zdravotnictví podle zákona 152 z roku 1995.
Oprávněnost podezření později potvrdila Iveta Trusková, vedoucí odboru hygieny výživy Úřadu veřejného zdravotnictví. Žádost o povolení GM oleje Ceresol podala Setuza až poté, kdy o upozornění Greenpeace na nelegální prodej referovala nejsledovanější slovenská televize Markíza. Setuza tedy prodávala GM Ceresol na Slovensku nelegálně (bez příslušného oznámení a bez vydaného povolení) a své chování změnila až po vypuknutí skandálu.
Průšvihu Setuzy samozřejmě hned využila konkurenční firma Palma-Tumys, která je nejvýznamnějším slovenským výrobcem pokrmových tuků. Její generální ředitel slovenskou veřejnost v médiích ubezpečil, že Palma-Tumys nepoužívá ani nebude používat žádné GMO suroviny a že všechny jejich výrobky zůstanou GM-free.
Některé firmy se ale ze skandálu Setuzy nepoučily, neboť koncem září aktivisté Greenpeace Slovensko objevili další dva GM oleje, tentokrát šlo o německou značku Brölio (prodávalo britské Tesco) a český Euro-shopper (prodávala síť Hypernova holandského Aholdu). Na chování firem Greenpeace opět upozornil Úřad veřejného zdravotnictví SR, který genetickým hříšníkům za porušení zákona může vyměřit vysokou pokutu.
K případu se pochopitelně nechtějí vyjadřovat představitelé firem, které prodejem GM olejů porušují slovenské zákony. Úřad veřejného zdravotnictvím pouze přislíbil řádné prošetření postupu genetických hříšníků, ale skandál také nechce více komentovat. Nejotevřenější o problému mluví zástupkyně bratislavské pobočky Greenpeace Mgr. Martina Badidová, podle které nepřinášejí GM potraviny spotřebitelům žádné výhody oproti klasickým potravinám. Nejsou prý ani výživnější, ani chutnější, ale naopak představují riziko pro zdraví spotřebitelů i životní prostředí, Podle Greenpeace tudíž není důvod, proč by spotřebitelé měli kupovat geneticky modifikované potraviny. Mluvčí Greenpeace zároveň nepřímo kritizovala špatnou práci státních orgánů, když položila řečnickou otázku: „Nač máme zákony, vyhlášky a kontrolní orgány, když se ukazuje, že všechny námi nalezené GM výrobky byly v prodeji bez potřebných povolení?“
Pro českého čtenáře může být slovenská zkušenost zajímavá z několika důvodů. Setuza je v Česku dominantním dodavatelem rostlinných olejů a firma svým chováním prokázala nevalný respekt k platným zákonům. Ale i řetězce Tesco i Hypernova patří k významným subjektům na českém trhu s potravinami a porušování slovenských zákonů nám dává signál o firemní kultuře obou společností. Pravděpodobně vypovídá o těchto firmách mnohem více než hloupé televizní reklamy.
Karel Vaníček (Britské listy)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 6. 10. 2004