Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nejednotnost ohledně ošetření hovězího kyselinou mléčnou do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Nejednotnost ohledně ošetření hovězího kyselinou mléčnou

Vydáno: 14.11.2011
Tisk článku
Autor: Ing. I. Suková
Přestože podle úřadu EFSA neznamená kyselina mléčná riziko a působí proti patogenům, nebylo zatím na jednání SVP rozhodnuto o schválení tohoto postupu a vyhovění žádosti USDA.
Členské státy nejsou jednotné v názoru na používání kyseliny mléčné k odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace z jatečných těl hovězího dobytka a z děleného masa, jak se ukázaklo na jednání Stálého výboru pro potraviny (SVP, sekce „Biologická bezpečnost potravinového řetězce“) 17. října 2011. Jde o to, zda použití kyseliny mléčné je v souladu s nařízením 853/2004/ES o hygieně živočišných potravin.
Některé státy požadují, aby v případě povolení ošetření kyselinou mléčnou bylo požadováno příslušné označení na výrobku, zatímco jiné požadují, aby možnost použití této látky platila jen pro těla zvířat na jatkách, nikoli pro dělené maso či ořez. Záležitost musí být dále diskutována v pracovních skupinách. Musí být vydáno stanovisko k žádosti amerického ministerstva USDA o používání kyseliny mléčné k ošetření kůží, jatečných těl, děleného masa a ořezu. Úřad EFSA již v této záležitoski vydal v červenci stanovisko, podle něhož kyselina mléčná neznamená riziko a působí proti růstu salmonel a E. coli.

EU Food Law, 2011, č. 508, s. 1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021