Bezpečnost potravin

Nejasnosti kolem cholesterolu – prostor pro osvětu

Vydáno: 25. 2. 2004
Autor:

Výzkum uskutečněný nedávno ve Velké Británii odhalil stále ještě přetrvávající neznalosti britské populace o vztahu mezi vysokou hladinou cholesterolu, resp. stravou obecně a zdravím. Toto zjištění otevírá prostor pro zdravotní osvětu.

Výsledky nedávného šetření, prováděného ve Velké Británii odhalily, že většina Britů nemá přílišné povědomí o souvislostech mezi vysokou hladinou cholesterolu a srdečními onemocněními, a že pro zlepšení svých stravovacích návyků příliš mnoho nedělají. V rámci výzkumu, který uskutečnila nezisková organizace Cholesterol UK bylo zjištěno, že pouze 5 %  britské populace má dostatečné znalosti o riziku spojeném s vysokou hladinou cholesterolu. Výzkumu se zúčastnilo 1 000 dospělých Britů, z nichž  90 % se domnívalo, že „ v zásadě jedí zdravou stravu“, přičemž 60 % prohlásilo, že nízkotučné potraviny jedí pouze jednou, maximálně dvakrát za měsíc. Vysoká hladina cholesterolu je jedním z hlavních rizikových faktorů koronárních srdečních onemocnění, na která ve Velké Británii umírá každoročně více než 125 000 osob. Výzkum odhalil stále ještě existující hluboké neznalosti, resp. nejasnosti britské populace o vztahu mezi stravou a zdravím. V rámci výzkumu bylo rovněž zjištěno, že 32 % dotazovaných konzumuje bramborové lupínky či jiné druhy chipsů minimálně jednou až dvakrát týdně a 15 % respondentů konzumuje ještě častěji výrobky rychlého občerstvení. Dvě procenta dotazovaných rovněž přiznala, že nikdy nejedli ovoce ani zeleninu.
http://www.nutraingredients.com