Bezpečnost potravin

Nejasné stanovisko EFSA ohledně sloučenin vanadu

Vydáno: 10. 4. 2008
Autor:

Sloučeniny vanadu přidávané do doplňků stravy pro sportovce nemají být zařazeny v seznamu povolených látek, protože se vstřebávají ve větší míře než přirozené formy vanadu.

Vanad je stopový prvek, který se uplatňuje v řadě pochodů v těle (funguje jako regulátor enzymu podílejícího se na přenosu sodíku přes buněčné membrány, podporuje tvorbu hemoglobinu, reguluje spalování cukrů zvyšováním počtu inzulinových receptorů, snižuje syntézu cholesterolu, hraje důležitou roli při výstavbě kostí a zubů aj.). Ale nebývá nedostatkový vzhledem k tom, že je v přirozené stravě široce rozšířen (i když v nepatrných množstvích, průměrně 1 až 10 μg/kg). Jeho denní příjem se odhaduje na 10 až 30 μg, z čehož se vstřebává jen 5 až 12 %. Zvýšený příjem může negativně ovlivňovat vstřebávání železa či hořčíku a distribuci chrómu, mědi, manganu a zinku v těle. Toxická dávka vanadu je 4 mg/kg tělesné hmotnosti a projevuje se zvracením, průjmem, bolestí břicha, poklesem krevního tlaku, zrychlením tepu srdce, sníženou hladinou krevního cukru, odumíráním jater a selháváním nadledvinek. Také může potlačovat růst a vyvolávat poruchy trávení.
 
Podle směrnice 2002/46/ES o doplňcích stravy mohou být některé nutriční látky dočasně přidávány na základě národních předpisů, ale po r. 2009 budou smět být přidávány jen látky obsažené v pozitivním seznamu Společenství. Tento seznam bude sestaven na základě výsledků posuzování látek o jejichž používání výrobci prostřednictvím národních úřadů požádali (nesmí být vydáno negativní stanovisko EFSA). V některých doplňcích stravy pro sportovce a osoby formující postavu (body builders) se sloučeniny vanadu používají.
Úřad EFSA vydal v lednu 2008 v této záležitosti stanovisko, přičemž někteří považují toto stanovisko za „nepříznivé“, jiní za „nerozhodné“. Podle HFMA – „Obchodní asociace výrobců potravin určených pro zdraví“ se nejedná o negativní stanovisko, v důsledku kterého by měly být suplementy s vanadem staženy z trhu. Na rozdíl od toho, podle britského úřadu FSA by zdroje vanadu posuzované ve stanovisku neměly být nadále do potravin či suplementů přidávány. Obdobně Finský úřad pro bezpečnost potravin, vyhlásil, že výrobky s uvedenými látkami mají být staženy z trhu. 
Úřad EFSA posuzoval sloučeniny vanadu (citrát, oxo-bismaltolát, oxo-bisglycinát) přidávané jako nutriční látky do potravin pro zvláštní výživu a do suplementů a také vanadyl sulfát, oxid vanadičný a monovanadát amonný  přidávané do suplementů.
Odborná skupina pro dietní výrobky, výživu a alergie (NDA) úřadu EFSA dospěla k závěru, že s výjimkou oxidu vanadičného je biologická využitelnost vanadu z ostatních zdrojů vyšší než z běžné stravy, a protože pro stanovení tolerovatelného denního příjmu nejsou k dispozici dostačující údaje, nelze přídavek těchto látek do potravin či suplementů považovat za bezpečný.