Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nedostatky v poskytování informací o hygienických problémech v EU do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv

Nedostatky v poskytování informací o hygienických problémech v EU

Vydáno: 29.8.2008
Tisk článku
Vzhledem k chybějícím notifikacím o falšování vína a kontaminaci sýra ze strany italských orgánů, vyzývá Německo ve svém stanovisku k nápravě.
Na jednání Evropské zemědělské rady (EU Agricultural Council) v polovině července 2008 protestovala německá delegace proti přístupu Itálie, která neinformovala o problémech s kontaminovaným sýrem a falšovaným vínem. Přitom povinností členských států je notifikovat jakékoli hygienické závady, a sice podle nařízení 882/2004/ES o dozoru nad potravinami, dále podle směrnice 89/608/EHS k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů a nařízení 2729/2000/ES okontrole v odvětví vína.
Německo zpracovalo (11. července 2008) stanovisko o vzájemných závazcích členských zemí ohledně hygieny potravin, čímž chce připomenout existující povinnosti související nejen přímo s ochranou spotřebitele, ale i důvěrou v evropský systém pravidel a kontroly. Nemá se stát, že členské státy mají  dispozici jen informace z tisku, nikoli od kompetentních úřadů. Činnost dozorových orgánů společenství zaměřená na ochranu zdraví spotřebitelů je pak velmi ztížena.

EU Food Law, 2008, č. 356, s. 14
Dodatek
Italské úřady vyšetřovaly v dubnu 2008 falšování vína. Podle médií se jednalo o přídavek nepovolených látek (cukr, kyselina sírová a cholovodíková) do levných vín (ca 70 mil. l), přičemž někdy víno tvořilo jen pětinu objemu. Údajně toto víno, které znamenalo nebezpečí pro zdraví, nebylo exportováno. Dále se jednalo o luxusní víno (600,000 lahví Brunello di Montalcino), pro jejichž výrobu byla použita jiná odrůda než Sangiovese, která se výhradně používá k výrobě toskánských vín.
O týden později řada zemí na základě hlášení RASFF zakázala prodej mozarely kontaminované dioxiny v důsledku ilegálního spalování odpadů poblíž Naples.
Eurograduate
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021