Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nedostatky u nizozemských a dánských zpracovatelů masa do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nedostatky u nizozemských a dánských zpracovatelů masa

Vydáno: 15.7.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Inspekce DG SANCO zjistila v r. 2006 neplnění některých požadavků EU týkajících se hygieny a bezpečnosti potravin.
Inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu EU (FVO) prověřili dodržování předpisů v několika desítkách jatek a závodů na zpracování masa příp. mléka v Nizozemí a v Dánsku a na rozdíl od místních kompetentních úřadů zjistili řadu nedostatků.
Nizozemí (zpráva FVO 8146/2006)
Ve zpracovatelských závodech byly zjištěny problémy s kondenzací, dále křížení cest a nedostatky v údržbě. Testování na trichinelu nebylo v souladu s předpisy EU. Některé podniky prováděly činnosti, k nimž nebyly oprávněny – výroba mletého masa a masných produktů z mletého masa a balení strouhaného sýra. Bourárny neměly vždy k dispozici zařízení na mytí rukou v provedení, které by chránilo před kontaminací, někde byly hygienické problémy. Někde nebylo v pořádku mikrobiologické testování a v jednom provozu na mleté maso, kde byly limity zpravidla překračovány, nebyly přijata žádná nápravná opatření. V jednom závodě bylo do výrobků použito mechanicky separované maso, aniž by bylo posouzeno podle mikrobiologických kritérií pro mleté maso.
Pokud jde o Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin (VWA), byla zjištěna nedokonalá vnitřní koordinace a provádění soukromých a úředních aktivit, které znamená střet zájmů.
V některých podnicích byly nedostatky v hygieně a nepřiměřených postupech HACCP. Za nesprávně prováděné byly označeny některé inspekce masa po porážce a byly zdůrazněna potřeba lepší dokumentace a dohledatelnosti.
Dánsko (zpráva FVO 8153/2006)
Negativně bylo posouzeno, že z hlediska četnosti inspekcí prováděných místním dozorovým orgánem není brán ohled na typ/rizikovost podniku (stejná frekvence kontrol v podniku na distribuci solených střev jako v závodu na zpracování masa. Závady byly zjištěny ve třech ze 14 kontrolovaných podniků (struktura, dispoziční řešení, hygienická praxe, obsluha). Problémy byly s drenážemi, kondenzací, stálou přítomností vody na stěnách a podlahách, křížením cest, jatečnými těly dotýkajícími se podlahy. Velmi rozdílné bylo hodnocení systémů HACCP. Někde nebyla v souladu s předpisy testována Trichinela, některé závody neměly potřebné doplňující oprávnění pro export do některých třetích zemí.
EU Food Law, 2007, č. 304, s. 10-11
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021