Bezpečnost potravin

Nebezpečí ze svítících cukrovinek z Číny

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Svítící zásobníky s cukrovinkami (lollipops) byly ve Francii pozastaveny s ohledem na nebezpečí, že děti spolknou baterii. Členské státy mají věnovat zvýšenou pozornost dozoru nad prodejem takových výrobků.

Na jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v polovině července 2004 byl na programu i problém svítících cucavých cukrovinek (lollipops), na který upozornila Francie. Ve Francii byly v 10. týdnu 2004 notifikovány v rámci systému RASFF cukrovinky z Číny, které byly pozastaveny z obavy, aby děti nespolkly baterii. Z jednání Stálého výboru vyplynulo, že členské státy mají v rámci dozoru nad potravinami problematice věnovat pozornost a příp. stáhnout nebezpečné výrobky s trhu.
Vzhledem k tomu, že výrobek je čímsi mezi potravinou a hračkou, je třeba, aby varování ze systému RASFF se dostalo i do systému RAPEX založeného na základě směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků.
EU Food Law, 2004, č. 179, s. 9