Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek NBT studie, nové GMO, Chorvatské předsednictví do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

NBT studie, nové GMO, Chorvatské předsednictví

Vydáno: 16.1.2020
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN

Bruselské okénko

Řešení nových technik šlechtění v EU nejdříve za tři roky

Ačkoliv vědci i šlechtitelé volají po urychlené změně přístupu ke genové editaci, bruselské instituce postupují svým „rozvážným“ tempem. V době, kdy téměř exponenciálně narůstá počet odborných článků o využití techniky CRISPR a dalších (viz „Novinky v oblasti NBT“), rozhodla ke konci loňského roku Rada EU, že požádá Evropskou komisi o zpracování studie, jak by se dalo řešit legislativní zařazení produktů nových genových technik. Termín předložení studie stanovila Rada až na konec dubna 2021, takže do té doby (a ještě nějaký čas potom) se na přístupu EU k novým technikám pravděpodobně nic nezmění.

Podle původního návrhu měla studie pokrývat pouze nové techniky šlechtění rostlin (NBT). Členské státy si však vyžádaly její rozšíření, neboť definice geneticky modifikovaného organismu (GMO) a výčet technik, kterými GMO vznikají, jsou v evropské směrnici 2001/18/ES společné pro všechny organismy. Teprve v závislosti na výsledcích studie Komise navrhne změnu stávajících právních předpisů, nebo nějaké jiné řešení. Je tedy pravděpodobné, že jednání o nových technikách budou probíhat i v době českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022.

Zdroj: Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1904 ze dne 8. listopadu 2019, jímž se Komise žádá o předložení studie s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-528/16, pokud jde o status nových genomových technik podle práva Unie, a s ohledem na výsledky studie případně o předložení návrhu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019D1904 
 

EU schválila další GMO pro dovoz a zpracování

Koncem listopadu loňského roku schválila Evropská komise 8 geneticky modifikovaných (GM) produktů pro dovoz jako potravina a krmivo do EU. Jedná se o tyto konkrétní GM plodiny:

  • GM kukuřice MZHG0JG – tolerance ke glyfosátu a glufosinátu (firma Syngenta)
  • GM kukuřice MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 – tolerance ke glyfosátu, glufosinátu a herbicidu 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, rezistence vůči škůdcům řádu Lepidoptera, např. k zavíječi kukuřičnému (firma Dow AgroSciences LLC)
  • GM kukuřice MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 – tolerance ke glyfosátu, glufosinátu a herbicidu 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, rezistence vůči škůdcům řádu Lepidoptera, např. k zavíječi kukuřičnému, a vůči ř. Coleoptera, např. k bázlivci kukuřičnému (firma Dow AgroSciences LLC)
  • GM kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 – tolerance ke glyfosátu a glufosinátu, rezistence vůči škůdcům řádu Lepidoptera, např. k zavíječi kukuřičnému, a vůči ř. Coleoptera, např. k bázlivci kukuřičnému (firma Syngenta)
  • obnovená povolení pro GM sóju MON 89788 (tolerance ke glyfosátu, firma Monsanto) a A2704-12 (tolerance ke glufosinátu, firma BASF)
  • obnovené povolení pro GM LLCotton25 – tolerance ke glufosinátu, firma Bayer CropScience
  • obnovené povolení pro GM řepku T45 – tolerance ke glufosinátu, firma Bayer CropScience.

Všechny uvedené GM organismy prošly (některé opětovně) zevrubným schvalovacím procesem, včetně podrobného hodnocení rizik odborným orgánem EU EFSA (European Food Safety Authority). Povolení jsou platná po dobu 10 let a všechny produkty uvedených GM plodin podléhají striktním pravidlům na označování, žádná z GM plodin však není schválena pro pěstování.

Zdroj:  European Commission Daily News ze dne 28.11.2019 
 

Chorvatsko v čele EU

Předsednictví v EU se 1. ledna 2020 ujalo Chorvatsko. Je poslední zemí tzv. „Trojice“, tj. tří po sobě následujících předsedajících států (v tomto případě Rumunsko, Finsko a Chorvatsko), které úzce spolupracují na vymezení dlouhodobých cílů v EU a připravují společně program.

Priority chorvatského předsednictví se řídí jeho mottem „Silná Evropa ve světě výzev“ a program se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: Evropa, která se rozvíjí, Evropa, která spojuje, Evropa, která chrání, a vlivná Evropa. Chorvatsko bude předsednictví Rady vykonávat vůbec poprvé od roku 2013, kdy se stalo členem EU.

V konkrétním programu chorvatského předsednictví (viz též soubor ke stažení níže) nejsou explicitně zmíněny geneticky modifikované organizmy, genové editace ani biotechnologie obecně.

Zdroj: https://eu2020.hr/   

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018