Bezpečnost potravin

Názor ACNFP na některé potraviny a složky nového typu

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu ve Velké Británii souhlasí s používáním lykopenu z Blakeslea trispora, má výhrady k označování isomaltulózy, nepovažuje nezávadnost clinoptilolitu a ekvivalentnost olejů z řas za dostatečně prokázanou.

Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu ve Velké Británii souhlasí s používáním lykopenu z Blakeslea trispora z hlediska jeho přídavku do potravin uváděných na trh v EU. Souhlas platí pro lykopen jakožto antioxidant, jako výživový doplněk a doplněk stravy. Může být přidáván do osvěžujících nápojů, cereálních tyčinek a energetických tablet.
Pokud jde o označování, diskutoval se jeho způsob, aby se spotřebitelé dozvěděli, že se jedná o produkt plísní, a mohli se podle toho rozhodnout o nákupu.
Pokud jde o isomaltulózu diskutovala se vhodnost použití tvrzení „se sníženou sladkostí“ (sladivost činí jen 42 % sladivosti sacharózy). Poradní výbor rozhodl, že by takový údaj mohl zmást spotřebitele, který by se mohl domnívat, že výrobek má menší obsah energie (jedná se však o izomer sacharózy). Proto požaduje vytvoření programu na monitorizaci trhu, který by dal odpověď na otázku, zda takový údaj má vliv na zvýšení energetického příjmu spotřebitelů.
Zatím nebylo řečeno poslední slovo ke clinoptilolitu   z hlediska jeho použití jako doplněk stravy, protože není dost důkazů, které by prokázaly jeho nezávadnost. Obsažené bílkoviny by totiž mohly být potenciálními alergeny. Kromě toho by produkt mohl ovlivňovat absorpci a aktivitu některých léčiv, živin (beta-karoten) a střevních hormonů. Proto jsou požadovány další podklady s podrobnějšími výsledky. Požaduje se provedení studie, kde by byl přípravek podáván orálně a dlouhodobě (dosavadní studie byly krátkodobé a někdy se nejednalo o orální aplikaci).
Závěrečné zprávy s výsledky zkoumání zašle ACNFP Evropské komisi a členským státům.
Podle názoru ACNFP (na rozdíl od názoru německého kompetentního úřadu) není prokázáno, že olej z řasy Ulkenia (bohatý na DHA) je „v zásadě ekvivalentní“ s již schváleným výrobkem DHA Gold z mikrořasy Schizochytrium (schválen v r. 2003). Přitom na základě notifikace německého úřadu může být výrobek prodáván (podle § 5 nařízení 258/97) v celé EU. Podle ACNFP nejsou informace obsažené v německém stanovisku dostačující k posouzení ekvivalence obou výrobků. Analýzou řady vzorků (kvůli statistickému vyhodnocení) by měly být porovnány průměrné hladiny mastných kyselin. Analýza známých lipidů však ještě nemusí stačit k posouzení ekvivalence různých druhů řas, které dosud nikdy nebyly využívány ke konzumaci.
EU Food Law, 4. 3. 2004, č. 158, s. 4-6