Bezpečnost potravin

Navýšeno odškodnění za EHEC krizi

Vydáno: 10. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Finanční částka určená k částečné kompenzaci škod vzniklých pěstitelům zeleniny v souvislosti s EHEC krizí byla aktuálně navýšena na 210 mil. €.

šetření jsou v plném proudu  Evropská komise navýšila celkovou finanční částku určenou pro zelináře, kteří utrpěli v souvislosti s EHEC krizí velké ztráty. Místo původních 150 mil. € přislíbil ve středu 8. 6. komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Ciolos částku 210 mil. €, která by měla být připravena k vyplacení do července. Není vyloučeno ani další navýšení celkové sumy.
Komisař EU pro zdravotnictví John Dalli pochválil včera v Berlíně německý krizový management. Úřady podle jeho názoru postupovaly správně. Dalli bránil včasné varování před okurkami ze Španělska, příslušné orgány takové varování podle jeho názoru vydat musely. Dříve než se bojuje pomocí krizového managementu, je nutné krizi nejprve zvládnout, zdůraznil komisař EU. Příslušní ministři v Německu podle něj pracovali velmi tvrdě. Rozhodující byla spolupráce a koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami.
Dolnosaský ministr zemědělství Gert Lindemann hájil varování před konzumací klíčků pocházejících z biofarmy v Bienenbüttelu (kraj Uelzen). které vydal. Podezření dále zesílilo, i když dosud stále chybí důkaz bakteriální kontaminace některého ze 40 odebraných vzorků (dosud bylo analyzováno 32 s negativním výsledkem). Teprve na začátku týdne bylo odhaleno, že byly EHEC baktériemi infikovány tři zaměstnankyně inkriminovaného zemědělského podniku.
EHEC: Entschädigung aufgestockt
[2011-06-09], www.topagrar.com