Bezpečnost potravin

Návrhy legislativních dokumentů Společenství

Vydáno: 1. 9. 2006
Autor:

Jak hledat návrhy (v různém stadiu zpracování) zveřejněné Komisí jako dokumenty KOM.

Návrhy legislativních dokumentů Společenství
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50922 ; Vydáno : 30.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Irena Suková
Jak hledat návrhy (v různém stadiu zpracování) zveřejněné Komisí jako dokumenty KOM.

Na stránkách EU  zveřejňuje Komise návrhy v různém stadiu zpracování jako dokumenty KOM (COM).
Nejnovější dokumenty KOM související s potravinářstvím a výživou:
KOM (2006) 465, 28. 8. 2006: Společný postoj Rady k přijetí rozhodnutí, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ pro období 2007 – 2013
KOM (2006) 457, 14. 8. 2006: Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o odchylku pro mytí vajec (prodloužení odchylky ohledně mytí vajec pro určité třídírny do 1. 7. 2007)
KOM (2006) 388, 12. 7. 2006: Návrh nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
KOM (2006) 373, 12. 7. 2006: Návrh směrnice, kterou se stanoví rámec Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
KOM (2006) 364, 27. 6. 2006: Návrh rozhodnutí o sedmém rámcovém programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013)
KOM (2006) 349, 29. 6. 2006: Provádění lisabonského programu: Financování růstu malých a středních podniků