Bezpečnost potravin

Navrhované změny předpisů EU

Vydáno: 26. 2. 2004
Autor:

Komise navrhuje odsunutí účinnosti nařízení o dioxinech ve vejcích z volného chovu a mění ustanovení o aromatických látkách.

Komise EU předložila návrh na prodloužení lhůty, do níž je třeba zajistit, aby vejce z volného chovu nepřesahovala stanovené limity dioxinů, vzhledem k jejich obtížné dosažitelnosti kvůli stavu znečistění životního prostředí. Prodloužení stanoveného termínu znamená změnu nařízení č. 466/2001 o kontaminantech, podle kterého mají být stanovené limity dosahovány od února 2004. Novým termínem týkajícím se pouze vajec z volného chovu má být leden 2005. Návrh musí být urychleně projednán Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Dále se projednává vydání rozhodnutí, které změní rozhodnutí č. 1999/217 o registru aromatických látek. Některé aromatické látky mají být vyřazeny, protože o nich nebyly předloženy požadované informace (do termínu prosinec 2002), ani nebyla podána zpráva o úmyslu takové informace předložit. Dále bude nutné vyřešit určitou nesoustavnost v názvech aromatických látek, a také vyřadit dva druhy chininů, které se nepoužívají jako aromata. Rovněž musí být vyřazen kapsaicin kvůli obavám z jeho kancerogenity. Tato látka se přirozeně vyskytuje v chilli a kayenském pepři, avšak vysoká spotřeba v důsledku jejího dalšího přídavku do potravin by mohla znamenat rizikový faktor rakoviny.
EU Food Law, 2004, č. 154, s. 5