Bezpečnost potravin

Navrhovaná změna struktury potravinové legislativy v Německu

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Německé ministerstvo BMVEL navrhlo sloučení deseti dosavadních zákonů do jediného zákona o potravinách a krmivech LFGB, a s tím související přepracování značné části německé legislativy. Změna musí být teprve projednána a schválena ve vládě a parlamentních gremiích.

Německým ministerstvem pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství (BMVEL) bylo navrženo přeskupení legislativy o potravinách a o krmivech tak, aby všechny předpisy týkající se potravin, předmětů denní spotřeby a krmiv (obecný zákon o potravinách a předmětech denní spotřeby LMBG, devět dalších zákonů) byly zahrnuty do jediného předpisu o potravinách a krmivech (LFGB = Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch), který by splňoval požadavky rámcového nařízení EU 178/2002 zaměřeného především na bezpečnost potravin. Do tohoto souboru by měly patřit např. i dosud samostatné zákony o hygieně masa, o hygieně drůbeže, o propagaci kojenecké výživy.
Z dosavadního zákona o potravinách LMBG by měla být vyčleněna problematika týkající se tabáku, která by měla být zpracována do samostatného zákona. Z dosavadního souboru předpisů by do nového zákona neměla přejít ustanovení, která jsou obsažena v přímo platných nařízeních EU.
Od nové verze uspořádání potravinářských předpisů se očekává zestručnění a zpřehlednění. Požadavky a ustanovení, která se opakují v jednotlivých předpisech (pro potraviny, pro krmiva, pro kosmetické prostředky a ostatní předměty denní spotřeby) by měla být „vytknuta před závorku“, aby se zbytečně neopakovala.
Pokud jde o strukturu nového LFGB, měla by vycházet z členění původního zákona o potravinách LMBG.
Tato strukturální změna má své příznivce i odpůrce. Je diskutabilní, zda se zahrnutím několika předpisů v jeden skutečně dosáhne zlepšení přehlednosti legislativy, když uživatel bude muset hledat nejen mezi požadavky „vytknutými před závorku“, ale i v následujících oborově specifických odstavcích.
Připravovaná změna musí být teprve projednána a obhájena ve Spolkové vládě a příslušných parlamentních  gremiích.
Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 1, s. 18